Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu


Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu to przedsiębiorstwo z czternastoletnią tradycją.  Założycielem Spółki było Miasto Zgierz. Obecnie jest to spółka z udziałem Aleksandrowa Łódzkiego, Głowna, Koluszek, Ozorkowa i Żychlina. Wysokość kapitału zakładowego wynosi  65 499 568,07 zł.Misją Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu jest budowanie mieszkań i osiedli w taki sposób, aby jak najlepiej zaspokajały potrzeby mieszkańców, były jak najtańsze w czasie eksploatacji, a jednocześnie były przyjazne dla środowiska naturalnego.       Mieszkania TBS w Zgierzu to:    wysoki standard lokali mieszkalnych,    nowoczesne budownictwo i technologie,    niskie koszty eksploatacji,    budynki przyjazne dla środowiska,    swobodne dysponowanie własnymi udziałami,    brak zasad partycypacji,    współdecydowanie o losach firmy.

Łódź, ul. Wojewódzkiego 32

92-446 Łódź
łódźkie


Mapa inwestycji

Lista inwestycji

TBS Zgierz - inwestycja wyprzedana

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu

Zgierz,

Powierzchnia:33,34  - 60,46 m2
Termin oddania:IV kwartał 2013
Liczba pokoi:1 - 3

Łódź, ul. Wojewódzkiego - inwestycja wyprzedana

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu

Łódź, Widzew , Janów

Termin oddania:III kwartał 2020