pixabay.com

Pomoc dla kredytobiorców znajdujących się trudnej sytuacji finansowej

29 lipca, 2016

Własne mieszkanie to marzenie wielu osób, niestety często środkiem do jego spełnienia jest zewnętrzne wsparcie w postaci pożyczki z banku. Posiadanie zdolności kredytowej i przyznanie kredytu hipotecznego to koniec. Trzeba pamiętać, że z różnych przyczyn okoliczności mogą zmienić  się na mniej korzystne, w skutek czego stracimy możliwość płacenia comiesięcznej raty. Pomocą może okazać się ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 19 lutego 2016 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego może przekazać bankowi, w którym zaciągnięto pożyczkę sumę przeznaczoną na spłatę zobowiązania kredytobiorcy. Co ważne, takie wsparcie może być udzielane maksymalnie przez 18 miesięcy, a miesięczna maksymalna kwota wypłacana przez BGK nie może być wyższa niż  1500 zł.

Pomoc może zostać udzielona w trzech przypadkach:

  1. Jeżeli kredytobiorca w dniu złożenia wniosku posiada status bezrobotnego. Z wyłączeniem osób, które utraciły pracę na skutek złożenia wypowiedzenia lub zwolnienia dyscyplinarnego.
     
  2. Jeżeli miesięczne koszty obsługi kredytu przekraczają 60% dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy.
     
  3. Jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza określonych przez ustawę kwot.

Należy dodać, że wsparcie nie zostanie udzielone w momencie, kiedy umowa kredytu została wypowiedziana lub kredytobiorcy przysługują świadczenia z tytułu utraty pracy wypłacane na mocy zawartej wcześniej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu mieszkaniowego, zapewniającej wypłatę środków w momencie zwolnienia. Na pomoc finansową nie mogą także liczyć ci, którzy posiadają inny dom/mieszkanie lub spółdzielcze lokatorskie/własnościowe prawo do innego lokalu.

Spełniasz wszystkie warunki? Skorzystaj z możliwości, jaką daje BKG. Wnioski składać można do 21 grudnia 2018.