pexels.com

Trendy w zielonym budownictwie


W naszym kraju coraz częściej mówi się o rozwoju tzw. zielonego budownictwa, zwanego też budownictwem ekologicznym czy zrównoważonym. W jaki sposób nasi rodzimi deweloperzy podchodzą do tego tematu i na którym etapie rozwoju jesteśmy w stosunku do trendów światowych?

U nas pojęcie „zielonego” budownictwa przyjmuje postać stosowania rozwiązań mających na celu oszczędność zasobów naturalnych czy ograniczających emisję CO2. Bardzo często, w ramach „zielonych” rozwiązań wprowadza się wykorzystanie powierzchni dachów pod rozwój zielonych ogrodów. W wielu przypadkach jest to działanie tylko i wyłącznie marketingowe – zdobycie „zielonej” certyfikacji ułatwia zdobycie najemców na powierzchnie biurowe lub też właścicieli w przypadku nowych mieszkań. Oczywiście, mimo „marketingowej” otoczki środowisko naturalne zyskuje. Jak sprawa zielonego budownictwa wygląda na świecie?

Kraje europejskie od dawna starają się wdrożyć w sposób systemowy rozwiązania umożliwiające redukcję zużycia energii oraz ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery w szczególnosci w zabudowie mieszkaniowej. Przykładem może być Fińskie Porvoo – miasto, które rozwija pilotażową koncepcję „carbon zero approach”, poprzez rozwój pasywnych domów ogrzewanych ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym rozwoju transportu zbiorowego.

Natomiast w Chinach ma powstać wysoka na kilometr wieża Feniksa, która ma symbolizować współczesną proekologiczną politykę budowlaną Chin. Budynek ma łączyć technikę z naturą i być najnowocześniejszą tego typu konstrukcją na świecie. Budynek ma być najwyższym ogrodem świata z zielonymi ścianami. Wprowadzone mają być liczne rozwiązania umożliwiające wytwarzanie energii, między innymi z wiatru oraz energii słonecznej.