21 stycznia, 2016Ważne i na temat

10% wkładu własnego nadal aktualne ?

Od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z rekomendacją S starając się o kredyt na nowe mieszkanie trzeba wyłożyć 15% jego wartości z własnej kieszeni. Za rok próg ten ma wzrosnąć do 20%. Jednakże w niektórych bankach wciąż można otrzymać kredyt na dotychczasowych zasadach.

Od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z rekomendacją S starając się o kredyt na nowe mieszkanie trzeba wyłożyć 15% jego wartości z własnej kieszeni. Za rok próg ten ma wzrosnąć do 20%. Jednakże w niektórych bankach wciąż można otrzymać kredyt na dotychczasowych zasadach.

Banki zaczynają się buntować ?

Po pęknięciu bańki mieszkaniowej w 2008 roku, a więc już nieco po szkodzie Komisja Nadzoru Finansowego wzięła się za porządkowanie rynku kredytów hipotecznych. Okazało się bowiem, że banki rozdawały je zbyt lekką ręką. Przed rozpoczęciem kryzysu zdarzało się, że osoby zarabiające 2 000 zł netto otrzymywały kredyt na nowe mieszkanie, którego miesięczna rata dochodziła nawet do 1 200 zł. Zmiany były więc potrzebne i początkowo szły w dobrym kierunku. Z jednej strony zwiększały one wymogi finansowe dla kredytobiorców, z drugiej zaś obligowały instytucje finansowe do rzetelnego informowania klientów o ryzyku związanym z zaciągnięciem kredytu. Obecnie jednak przedstawiciele banków i część ekonomistów zaczynają kwestionować za wysokie ich zdaniem wymogi KNF odnośnie wkładu własnego.

Niższy wkład za ubezpieczenie

Dlatego też banki szukają sposobów obejścia tego wymogu. Według KNF banki mogą dalej udzielać kredytów z 10% wkładem własnym, jeśli kolejne 5% będzie objęte dodatkowym zabezpieczeniem. Może ono przybrać formę zastawu na obligacjach Skarbu Państwa, blokady środków na rachunku bankowym, także na rachunkach IKE i IKZE lub polisy ubezpieczeniowej. Warto jednak zaznaczyć, że osoby decydujące się na taki wybór będą musiały zapewne pogodzić się z wyższymi kosztami kredytu. Banki na pewno będą chciały dodatkowo zarobić czy to podnosząc marżę, czy też zwiększając opłaty dodatkowe.

 

Dział Analiz DOPOZNANIA.PL

    Devenir accro au Viagra | Sicherheit Ihr Viagra nicht geheim | Viagra voor vrouwen | Il Viagra può aiutarti | Quieres comprar Viagra