23 kwietnia, 2015Porady

Bank naruszający umowę nie dostanie odsetek od kredytu

Zgodnie z projektem założeń do nowej ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami, który został przygotowany przez Ministerstwo Finansów, bank, który naruszy umowę kredytową, nie dostanie odsetek i prowizji. 

Zgodnie z projektem założeń do nowej ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami, który został przygotowany przez Ministerstwo Finansów, bank, który naruszy umowę kredytową, nie dostanie odsetek i prowizji.

 

Jeżeli bank naruszy kontrakt, konsument będzie mógł złożyć odpowiednie oświadczenie, co będzie skutkować możliwością odstąpienia od zapłaty odsetek oraz innych kosztów kredytu należnych za cztery lata poprzedzające złożenie oświadczenia. Jedynymi kosztami, jakie poniesie kredytobiorca, będą koszty ustanowienia zabezpieczenia.

 

Ustawa położy również nacisk na informowanie o nieprawidłowościach przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Komisja Nadzoru Finansowego zyska uprawnienie do podawania do publicznej wiadomości danych o każdej sankcji administracyjnej nałożonej za naruszenie przepisów o kredytach związanych z nieruchomościami.

 

 

Katarzyna Skóra
Kancelaria Radcy Prawnego
Aleksandra Blumskiego
ul. Szewska 20/1
61-760 Poznań
tel. 61 8479 044