Autor: Dopoznania.pl
17 stycznia, 2022Ważne i na temat

Czy warto ubezpieczyć fotowoltaikę od skutków gradobicia?

Intensywne gradobicia poważnie zagrażają fotowoltaice. O ile wytrzymałe panele fotowoltaiczne są odporne na opad drobnego gradu, o tyle mogą ulec uszkodzeniu, a nawet zniszczeniu pod wpływem uderzeń ekstremalnie dużych bryłek lodu. Co zyskujesz, kupując ubezpieczenie fotowoltaiki na wypadek gradobicia oraz innych zdarzeń losowych?

 

Czy fotowoltaika jest odporna na grad?

Panele fotowoltaiczne z normą IEC 61215 przechodzą testy na uderzenie gradu, podczas których wyrzutnie generują kulki imitujące grad o średnicy 25 mm i poruszające się z prędkością 82 km/h. Niestety – rekordowe gradziny odnotowane w Polsce zaskakują średnicą przekraczającą 10 cm. Anomaliom pogodowym za granicą towarzyszą nawet kilkudziesięciocentymetrowe bryłki. W związku z tym niektóre panele cechują się zwiększoną wytrzymałością, ale nie można jej potraktować jako gwarantowanej odporności na intensywną burzę gradową.

Jak działa ubezpieczenie fotowoltaiki od skutków gradu?

OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczeń) wskazują opad gradu jako jedno ze zdarzeń losowych, których skutki są objęte ochroną. Firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania nie tylko za szkody spowodowane uderzeniami gradzin, ale także za zalanie paneli przez wodę pochodzącą z topniejącego lodu.

Dzięki ubezpieczeniu fotowoltaiki otrzymasz odszkodowanie również za kradzież elementów instalacji i szkody wyrządzone wskutek dewastacji lub wandalizmu. Ubezpieczyciel ponosi ponadto koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, więc unikasz finansowania m.in. demontażu, wywozu i utylizacji elementów niezdatnych do użytku.

Rozszerzone ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych pokrywa też koszty zakupu dodatkowej energii elektrycznej w okresie oczekiwania na naprawę instalacji. Świadczenie wynoszące nawet kilkaset złotych jest wypłacane przez czas wskazany w umowie, np. 3 miesiące.

Ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki na wypadek gradobicia?

Właściciel 10 paneli fotowoltaicznych o mocy do 20 kWp i wartości 25 000 zł zapłaciłby 170 zł za ubezpieczenie fotowoltaiki w zakresie podstawowym lub 210 zł w zakresie rozszerzonym.

Jakie czynniki wpływają na wysokość składki ubezpieczenia, które możesz kupić online w Punkta?

  1. Zakres ochrony – wariant od ryzyk nazwanych oznacza, że firma ubezpieczeniowa odpowiada tylko za skutki zdarzeń wyszczególnionych w OWU. Jeżeli zdecydujesz się na wariant z ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk, zyskasz najszerszą ochronę. Zgodnie z formułą all risks ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, które nie zostały ujęte na liście wyłączeń odpowiedzialności.
  2. Dane techniczne paneli fotowoltaicznych – musisz określić ich liczbę, nominalną szczytową moc w kWp, miejsce montażu instalacji i jej wartość.
  3. Wykupienie franszyzy – jeśli nie wyłączysz franszyzy, każde odszkodowanie z ubezpieczenia fotowoltaiki zostanie pomniejszone o kwotę wpisaną w umowie, np. 500 zł. Zgoda na franszyzę skutkuje zredukowaniem składki o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt złotych. Za każdym razem warto przeliczyć, które rozwiązanie jest bardziej opłacalne. Oczywiście nie przewidzisz wystąpienia szkód w okresie umowy ubezpieczenia, ale weź pod uwagę, że jednorazowa wyższa opłata może Ci zapewnić kilka wyższych odszkodowań w przyszłości.
  4. Okres trwania ochrony – ubezpieczyciel zaproponuje Ci zawarcie umowy rocznej, dwuletniej lub trzyletniej. Im dłuższy czas ochrony, tym więcej zaoszczędzisz na składce – nawet 10% ceny ubezpieczenia. Podpisanie umowy na kilka lat jest zwykle korzystniejsze w porównaniu z jej corocznym odnawianiem.

Jak obliczyć cenę ubezpieczenia instalacji energii odnawialnej od skutków gradobicia?

Użyj darmowego kalkulatora ubezpieczenia fotowoltaiki – https://punkta.pl/ubezpieczenie-fotowoltaiki/kalkulator-fotowoltaika/. Za jego pomocą obliczysz składkę za ochronę paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Aby poznać wstępny koszt, podaj imię, nazwisko i adres e-mail. Na dalszym etapie wypełnisz szczegółowy formularz, wybierając zakres ochrony i podając informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznej. Po uzupełnieniu wszystkich pól wyświetli Ci się składka. Oferta nie jest zobowiązująca, a pozwala poznać koszt ubezpieczenia w skali roku nawet na długo przed montażem paneli fotowoltaicznych.

Pamiętaj, że instalacja fotowoltaiczna zgłoszona do ubezpieczenia powinna być wyposażona w ochronę odgromową, przepięciową i uziemienie oraz gotowa do użytku. Ubezpieczyciel może odmówić objęcia ochroną paneli zlokalizowanych w strefie pływów wybrzeża morskiego lub wezbrań powodziowych.

    Devenir accro au Viagra | Sicherheit Ihr Viagra nicht geheim | Viagra voor vrouwen | Il Viagra può aiutarti | Quieres comprar Viagra