Autor: Admin
23 października, 2015Strona główna

Integruj się społecznie!

Miasto. Skupisko ludzkie, charakteryzujące się zagęszczoną zabudową, zróżnicowaną strukturą społeczną mieszkańców. Gdyby nie ludzie i ich wspólna chęć zamieszkania jednego fragmentu ziemi, miasta nigdy by nie zaistniały. Dziwi więc fakt, że coraz więcej nowopowstających, a także istniejących już osiedlizostaje ogrodzone, sztucznie wydzielone z naturalnej tkanki miejskiej, tworząc enklawy, do których nie każdy może mieć dostęp. Czy jednak coraz powszechniej znana nam forma dzisiejszego miasta, którego mieszkańcy mają mocno ograniczony ze sobą kontakt umożliwia integrację społeczeństwa?

Miasto. Skupisko ludzkie, charakteryzujące się zagęszczoną zabudową, zróżnicowaną strukturą społeczną mieszkańców. Gdyby nie ludzie i ich wspólna chęć zamieszkania jednego fragmentu ziemi, miasta nigdy by nie zaistniały. Dziwi więc fakt, że coraz więcej nowopowstających, a także istniejących już osiedlizostaje ogrodzone, sztucznie wydzielone z naturalnej tkanki miejskiej, tworząc enklawy, do których nie każdy może mieć dostęp. Czy jednak coraz powszechniej znana nam forma dzisiejszego miasta, którego mieszkańcy mają mocno ograniczony ze sobą kontakt umożliwia integrację społeczeństwa?

Na szczęście - nie jest tak źle jak mogłoby się wydawać. Przykłady integracji społeczeństwa można wymieniać w nieskończoność. Partycypacja społeczna powoli staje się nieodzownym elementem procesu kształtowania przestrzeni, dzięki czemu mieszkańcy mogą dopasować ją do własnych potrzeb. Odbywa się ona w różnych formach i dotyczy różnorodnych jednostek - osiedla, dzielnicy czy całego miasta.

Jeden z przykładów zjednoczenia sił we wspólnym interesie pochodzi z Torunia. Mieszkańcy miasta mogli wziąć udział w konsultacjach dotyczących koncepcji przebudowy ulicy Stara Droga, realizowanych w ramach projektu Przepis na ulicę. Inicjatywa, której celem było pokazanie, iż społeczność lokalna będąca rzeczywistym użytkownikiem przestrzeni publicznych ma prawo do jej kształtowania, jest przykładem integracji społecznej przeprowadzanej w najmniejszej skali - osiedla.

Jak społeczeństwo może się integrować w większej skali? W kwietniu bieżącego roku miejsce miała także seria konsultacji społecznych poświęconych rewitalizacji prawobrzeżnej części Warszawy, która objęła trzy dzielnice miasta, tj. Pragę Południe, Pragę Północ oraz Targówek. W tym przypadku oprócz standardowych spotkań, zorganizowano także spacery  konsultacyjne po obszarze objętym planem rewitalizacji. Otwarty charakter (bezpłatny udział dla wszystkich zainteresowanych) inicjatyw społecznych, tak jak miało miejsce to w tym przypadku, jest jednym z ważniejszych cech integracji, mających na celu przywołanie jak największej liczby osób chcących wziąć aktywny udział w podejmowaniu decyzji istotnych dla mieszkańców.

Zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy zachodniej oraz USA coraz większą popularnością cieszą się Warsztaty Charrette. Ten model partycypacji społeczeństwa w kreowaniu przestrzeni pochodzi właśnie ze Stanów Zjednoczonych. W kraju tym powszechnie przeprowadza się warsztaty celem ustaleń dotyczących nie tylko planowania nowych osiedli, ale także w zagadnieniach rewitalizacji, odnowy przestrzeni publicznych, czy też rewitalizacji centrów miejskich.

Wszystkie tego typu inicjatywy pokazują, że nie każdemu zależy na odcinaniu się za wszelką cenę od otoczenia, a nawet przeciwnie - interesują się tym, co publiczne i chcą o to walczyć. Widzą to także deweloperzy, którzy w swoich nowych inwestycjach mieszkaniowych coraz większy nacisk kładą na tworzenie miejsc stymulujących rozwój lokalnych społeczności. To dobrze, bo przecież bez ludzi nie byłoby miast.