Autor: Dopoznania.pl
5 lipca, 2022Porady

Jakie dokumenty są potrzebne przy sprzedaży mieszkania?

Sprzedać domu czy mieszkania jest formalnością, z którą wiąże się całe mnóstwo wątpliwości. Jakie dokumenty z Urzędu Skarbowego potrzebne są do sprzedaży, i czego należy dopilnować, by sprzedaż przebiegła szybko, bezproblemowo i pomyślnie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Sprzedaż domu - dokumenty

Jedną z najbardziej stresujących formalności w życiu jest sprzedaż domu. Dokumenty potrzebne przy sprzedaży domu czy mieszkania są zależne od kilku czynników. Innych dokumentów wymaga się podczas zawierania umowy sprzedaży mieszkania z wyodrębnioną księgą wieczystą, innych w przypadku nabycia mieszkania na podstawie dziedziczenia bądź darowizny. Jeszcze inne zasady obowiązują przy sprzedaży mieszkania ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, czy w sytuacji sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką. Może być potrzebny wypis z rejestru gruntów, odpisy z mapy ewidencyjnej, czy inne zaświadczenia, mówiące o aktualnym stanie prawnym nieruchomości. To bardzo ważne, gdyż dopilnowanie wszystkich formalności zapewni udaną dla obu jej stron transakcję.

Czy potrzebne jest zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o przeznaczeniu nieruchomości?

W niektórych przypadkach konieczne jest okazanie zaświadczenia o położeniu nabytego mieszkania w strefie rewitalizacji. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie dziedziczenia bądź darowizny. Oprócz zaświadczenia o położeniu nieruchomości, wymagane jest także zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, uzyskane od Naczelnika Urzędu Skarbowego. Taki dokument daje informację o braku zadłużenia, co jest niezwykle istotne dla nowego właściciela nieruchomości.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - jakie dokumenty są potrzebne?

W przypadku sprzedaży mieszkania ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, konieczne jest przede wszystkim wskazanie numeru księgi wieczystej, o ile jest ona prowadzona dla danego lokalu. Ponadto konieczne jest wskazanie zaświadczenia wskazującego osobę uprawnioną, a także okazanie, na jakiej podstawie lokal został nabyty. Jeżeli sprzedaży podlega nieruchomość obciążona hipoteką, konieczne jest wskazanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia z numerem rachunku bankowego do spłaty należności. Warto pamiętać, by przy sprzedaży nieruchomości przedłożyć zaświadczenie o wymeldowaniu z lokalu oraz zaświadczenie o braku zaległości w opłatach. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z profesjonalistami, którzy pomogą Ci dopilnować wszystkich detali.