Autor: Dopoznania.pl
17 listopada, 2022Inne

Jakie szkody pokryje ubezpieczenie AC?

W kategorii ubezpieczeń adresowanych do właścicieli pojazdów mechanicznych znajduje się polisa obowiązkowa, czyli ubezpieczenie OC, jak i fakultatywne, dobrowolne, do których zalicza się autocasco. Sprawdź, jakie szkody pokryjesz z popularnego AC?

Czym jest autocasco – AC w praktyce

AC, inaczej autocasco, jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, że jako właściciel pojazdu możesz zdecydować, czy chcesz zawrzeć je z ubezpieczycielem. Niekiedy jest to wymagane, jeśli finansujesz nabycie samochodu za pomocą kredytu samochodowego czy leasingu operacyjnego lub finansowego.

Ubezpieczenia samochodowe AC mogą mieć standardowy lub dodatkowy zakres ochrony, a różnią się one tym, jakie szkody i w jakiej sytuacji pokryje ubezpieczyciel, a kiedy odmówi wypłat odszkodowania. Podstawowym celem ubezpieczenia AC jest przejęcie odpowiedzialności finansowej od właściciela pojazdu za szkody powstałe w wyniku jego osobistego działania, ale i uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie czy siły natury. Każde towarzystwo indywidualnie określa zakres ochrony pojazdu. Zasady działania autocasco opisane są zwykle w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Typowe szkody likwidowane z ubezpieczenia AC

W zależności od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia AC, może ono chronić w przypadku różnych szkód. Najczęściej jednak obejmuje takie jak:

 •     uszkodzenie pojazdu w wyniku działania osób trzecich,
 •     szkody w pojeździe wynikające z działania sił natury, np. wichury, gradu, uderzenia pioruna,
 •     uszkodzenie pojazdu w wyniku działania zwierząt,
 •     wynikające z wypadków i kolizji z innymi pojazdami, osobami, obiektami i zwierzętami, gdzie sprawcą jest kierujący ubezpieczonym pojazdem,
 •     kradzież pojazdu lub jego elementów, np. wyposażenia dodatkowego,
 •     pożar lub wybuch.

Musisz wiedzieć, że nie każde ubezpieczenie autocasco będzie uwzględniało swoim zakresem ryzyko kradzieży pojazdu. Sprawdź to, zanim podpiszesz umowę, by nie spotkała Cię przykra niespodzianka w postaci odmowy wypłaty odszkodowania przy zgłoszeniu szkody spoza zakresu ochrony.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie AC?

W przypadku AC wysokość składki nie powinna być jedynym czynnikiem branym pod uwagę. Ważniejsze jest dopasowanie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań kierowcy ubezpieczenia AC. Kalkulator na stronie towarzystwa UNIQA nie tylko wyliczy wysokość potencjalnej składki na autocasco dla danego rodzaju pojazdu, ale i pokaże, jak będzie się ona zmieniała w zależności od wybranego zakresu ochrony.

Przy wyborze ubezpieczenia AC i wyliczaniu składki zwróć uwagę na takie kwestie jak:

 • Wysokość sumy gwarancyjnej – jest to maksymalna kwota odszkodowania, jakie może zostać wypłacone w przypadku zaistnienia całkowitej szkody ubezpieczeniowej, np. kradzieży pojazdu lub jego zniszczenia.
 • Udział własny w szkodzie, inaczej franszyza redukcyjna – jeśli wynosi np. 1000 zł lub 10 proc. wartości szkody, to taką część kosztu naprawy szkody pokryjesz z własnych środków.
 • Franszyza integralna – określana może być ona kwotowo, np. na 1000 zł. Jeśli szkoda zostanie wyceniona na 500 zł, to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.
 • Metoda likwidacji szkody – warsztatowa, kosztorysowa lub serwisowa ASO. W przypadku metody kosztorysowej zakład ubezpieczeniowy ustali wycenę likwidacji szkody i wypłaci Ci odpowiednią kwotę, natomiast wszystkie kwestie związane z naprawą auta będziesz musiał zorganizować samodzielnie. W przypadku metody warsztatowej czy serwisowej oddajesz auto mechanikom, a oni naprawiają je. Za usługę rozliczają się z ubezpieczycielem.
 • Uwzględnianie amortyzacji części – zakład ubezpieczeń może uzależniać kwotę odszkodowania z AC od zużycia części pojazdu tzn. tego, jak długo jest ona użytkowana.
 • Stała suma ubezpieczenia – wysokość odszkodowania zwykle ustalana jest na bazie wartości pojazdu z dnia zaistnienia szkody, ale przy określeniu stałej sumy ubezpieczenia korzysta się z wartości pojazdu ujętej w umowie – z dnia jej zawarcia.

Ustalenie franszyzy integralnej czy redukcyjnej powoduje, że możesz płacić niższą składkę na AC. Jeśli chcesz zapewnić sobie bardzo szeroki zakres ochrony, na wszelki wypadek, możesz wybrać polisę AC typu all risk, która chronić będzie Twój samochód przed wszelkimi zdarzeniami, z wyjątkiem ujętych w OWU w zakresie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.