16 marca, 2016MDM

Koniec dopłat MDM w 2016 roku

Program Mieszkanie dla Młodych cieszył się w tym roku tak dużym zainteresowaniem, że pula środków przeznaczonych na dopłaty MDM w 2016 roku została wyczerpana już w 95%. Co za tym idzie, od 16 marca bieżącego roku, banki odrzucać będą wnioski o kredyt hipoteczny z rządowym wsparciem. Nie oznacza to jednak zamknięcia projektu. Nabywcy wciąż mogą ubiegać się o dofinansowanie, które zostanie wypłacone w 2017 lub 2018 roku.

Program Mieszkanie dla Młodych cieszył się w tym roku tak dużym zainteresowaniem, że pula środków przeznaczonych na dopłaty MDM w 2016 roku została wyczerpana już w 95%. Co za tym idzie, od 16 marca bieżącego roku, banki odrzucać będą wnioski o kredyt hipoteczny z rządowym wsparciem. Nie oznacza to jednak zamknięcia projektu. Nabywcy wciąż mogą ubiegać się o dofinansowanie, które zostanie wypłacone w 2017 lub 2018 roku.

Spory wpływ na wzrost popularności programu miała nowelizacja ustawy o MDM, która weszła w życie 1 września 2015 roku. Jej celem było dostosowanie zasad i wymogów projektu do realnych potrzeb i możliwości potencjalnych nabywców. Do najważniejszych zmian zaliczyć można poszerzenie katalogu tzw. „dodatkowych kredytobiorców”, dzięki czemu do umowy kredytowej przystąpić może dowolna osoba, a nie tylko członek rodziny. Sytuacja rodzin i osób wychowujących co najmniej troje dzieci również uległa znacznemu polepszeniu. Dla tej grupy korzystających zwiększono dopłaty oraz zniesiono limit wiekowy i wymóg pierwszej nieruchomości.

Nowe zasady programu MDM w połączeniu z rosnącym z roku na rok minimalnym wymaganym wkładem własnym oraz paroma innymi czynnikami, z pewnością w wielu przypadkach wpłynęły na przyspieszenie decyzji o zakupie nowego mieszkania i domu w Warszawie przy wsparciu dofinansowania MDM. W efekcie, na dzień 15 marca z puli zaplanowanych na ten rok 730 mln zł wykorzystane zostało 95%. Co z pozostałymi 5%? Zarezerwowane są one dla dwóch grup beneficjentów – pierwszą z nich stanowią wszyscy, którzy złożyli wniosek w dniu ogłoszenia informacji o wstrzymaniu przyjmowania nowych wniosków, z kolei druga to osoby, którym urodziło się trzecie lub kolejne dziecko (przypomnijmy, że w tej sytuacji wnioski o dodatkowe dofinansowanie można składać w ciągu 5 lat od zakupienia mieszkania).

W dużo lepszej sytuacji są klienci rynku mieszkaniowego, którzy z realizacją dopłaty MDM mogą poczekać do 2017 lub 2018 roku. Na te lata przewidziano kolejno 746 i 762 mln zł. Jednak bieżący rok pokazuje, że nie warto zwlekać z decyzją o zakupie własnych czterech kątów. Pula zarezerwowana na przyszłe lata może wyczerpać się równie prędko jak tegoroczna.  

    Devenir accro au Viagra | Sicherheit Ihr Viagra nicht geheim | Viagra voor vrouwen | Il Viagra può aiutarti | Quieres comprar Viagra