Autor: Dopoznania.pl
17 listopada, 2021Inne

Kto w firmie ponosi odpowiedzialność za stan BHP?

Obszar bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z kluczowych elementów każdego przedsiębiorstwa. Przestrzeganie wytycznych i obowiązujących zasad jest niezbędne do uniknięcia nieszczęśliwych wypadków lub innych zdarzeń. Co jednak, gdy do takowych dojdzie? Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w firmie?

Odpowiedzialność za stan BHP w przedsiębiorstwie

Mimo powszechnie dostępnej wiedzy, dalej pojawiają się wątpliwości, kto odpowiada za aktualne warunki BHP. Te w szczególności pojawiają się w momencie niebezpiecznego zdarzenia lub kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W takich sytuacjach najczęściej dochodzi do przerzucania się odpowiedzialnością i wskazywania winnego za niedochowanie procedur. W niektórych przypadkach panuje przekonanie, że za stan BHP odpowiada kierownik działu, dedykowany "behapowiec" z zewnętrznej firmy lub nawet sam pracownik. Warto jednak stanowczo podkreślić, że odpowiedzialność zawsze jest po stronie pracodawcy.

Obszar zakładu pracy i panujących w nim warunków, powinien być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Panujące warunki w danej firmie muszą spełniać wszelkie wymogi i jednocześnie są odpowiedzialnością pracodawcy. To właśnie on odpowiada za to, co dzieje się w całym przedsiębiorstwie. Pełniąc taką funkcję, należy mieć świadomość, że w razie jakichkolwiek uchybień, to właśnie przedsiębiorca będzie obciążanym za zaistniałe zdarzenia.

Podstawa odpowiedzialności

Zakres odpowiedzialności w zakresie BHP reguluje Kodeks Pracy. Zgodnie z nim, a konkretnie artykułem 207, jasno wynika, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. W jego gestii jest nie tylko stosowanie się do odpowiednich wytycznych przedstawionych w dokumencie, ale i korzystanie z rozwiązań znacząco ułatwiających organizację pracy. Chodzi m.in. o specjalne oznaczenia (np. dróg ewakuacyjnych), dodatkowe zabezpieczenia (takie jak barierki i osłony) czy zapewnienie podstawowego wyposażenia apteczki.

Ponadto pracodawca ma możliwość egzekwowania przestrzegania zasad BHP przez swoich pracowników. Tu z pomocą przychodzi ten sam kodeks, który potwierdza, że w przypadku rażących naruszeń przyjętych przepisów, pracodawca ma prawo nałożyć na zatrudnionego karę upomnienia lub pieniężną (w przypadku jawnie łamanych zasad). W skrajnych zdarzeniach, przedsiębiorca ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Określenie odpowiedzialności za zdarzenia

Tak jak zaznaczono, odpowiedzialność za organizację przestrzeni zakładu pracy ponosi pracodawca. W przypadku, gdy na terenie zakładu dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, również on będzie zmuszony do złożenia wyjaśnień. Jeśli okaże się, że nie dochował odpowiednich starań i przez to doszło do zdarzenia, zostanie on uznanym winnym za niezachowanie wszelkich procedur.

O odpowiedzialności w zakresie BHP warto pamiętać nie tylko w trakcie kontroli lub po zaistniałym wypadku, ale przede wszystkim na co dzień. Przyjęte procedury mają przecież na celu eliminację niebezpiecznych zdarzeń.

 

Szukasz dodatkowych informacji o przepisach i szkoleniach BHP? Sprawdź tutaj