7 marca, 2016MDM

MDM - dopłaty dla kreatywnych

Program Mieszkanie dla Młodych, który rozpoczął już trzeci rok funkcjonowania od początku, a właściwie już na etapie prac nad nim, budził spore kontrowersje. Niskie limity cenowe oraz początkowo dość rygorystyczne przepisy ograniczające grupę potencjalnych beneficjentów miały spowodować, że odzew będzie niewielki. Ale od czego Polacy mają pomysłowość!

Program Mieszkanie dla Młodych, który rozpoczął już trzeci rok funkcjonowania od początku, a właściwie już na etapie prac nad nim, budził spore kontrowersje. Niskie limity cenowe oraz początkowo dość rygorystyczne przepisy ograniczające grupę potencjalnych beneficjentów miały spowodować, że odzew będzie niewielki. Ale od czego Polacy mają pomysłowość!

Początkowe narzekania na program wyraźnie zmniejszyły się po zmianie, jaką była nowelizacja ustawy o MDM. Liberalizacja wymogów odnośnie osób mogących starać się o dofinansowanie sprawiła, że pod koniec 2015 roku banki zaczęły być zalewane wnioskami o kredyt z dopłatą MDM.

 

 

Wybrane zasady programu Mieszkanie dla młodych

Opracowanie własne

 

Pomysłowy, jak Polak

Głównym powodem stojącym za powołaniem do życia programu MDM była potrzeba poprawy warunków mieszkaniowych polskich rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych. Warto przy tym zaznaczyć, że zdecydowana większość osób starających się o dofinansowanie stara się znaleźć taki lokal, który będzie spełniał warunki rządowej pomocy. Jednakże jak to zwykle bywa z pomocą publiczną również i tutaj nie brakuje wcale chętnych do obejścia z góry narzuconych przepisów, tak aby pozwoliły one na nabycie większego lub droższego nowego mieszkania w Warszawie. W Internecie, na różnorakich stronach, a zwłaszcza forach poświęconych MDM można znaleźć nawet na ten temat pewne podpowiedzi.

Powierzchnia, powierzchni nierówna

Dobry przykład pomysłowości naszych rodaków mogą stanowić wymogi dotyczące powierzchni mieszkania. Ustawa mówi o maksymalnym metrażu 75 m2 w przypadku mieszkania i 100 m2. dla domu jednorodzinnego. W sytuacji, gdy rodzina lub osoba samotna wychowuje co najmniej trójkę dzieci, metraż ten wzrasta do odpowiednio 85 m2 i 110 m2. Warto zaznaczyć, że chodzi tutaj o powierzchnię użytkową. Wniosek do jakiego można dość szybko dojść stanowi, iż jeśli mieszkanie ma większą powierzchnię, ale ze względu na stanowiące jego część pomieszczenia, które nie są zapisane w definicji powierzchni użytkowej, wówczas może być zakupione przy udziale finansowania w ramach MDM.

 

  

 

Pomieszczenia wchodzące i wyłączone z powierzchni użytkowej mieszkania

Opracowanie własne na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Przedmiot gorących dyskusji stanowi zwłaszcza przykład antresoli. Jej powierzchnia nie jest bowiem wliczana do metrażu mieszkania wyznaczanego na potrzeby MDM, z czego często korzystają osoby starające się o wsparcie. Można w takim razie pójść dalej i zapytać, co z mieszkaniami dwupoziomowymi? Wydaje się, że odpowiedź może tu być różna w zależności od sytuacji i rzeczywistych wymiarów takiego mieszkania. Żaden bank nie zdecyduje się bowiem na uwzględnienie wniosku kredytowego dla mieszkania z antresolą o wysokości kilkudziesięciu cm.

Cena ... to nie problem

Podobnie sprawa ma się z limitami cenowymi. Choć przedstawiciele firm deweloperskich narzekają, że sen z powiek spędzają im zaniżone, w ich odczuciu maksymalne ceny mieszkań, to jednak oni również znaleźli sposób, aby sobie z nimi poradzić. Przysłowiowe jajko Kolumba stanowi tutaj miejsce parkingowe, garaż lub miejsce w garażu podziemnym. Deweloper może zaoferować cztery ściany w cenie, która pozwoli kupującym skorzystać z dofinansowania z MDM, ale jednocześnie podnieść cenę wpisaną do oddzielnej umowy za wspomniane miejsce na samochód. Odpowiednio wyższa cena tego ostatniego może zrekompensować oficjalną, niższą cenę mieszkania. Z drugiej strony, deweloperzy z Warszawy nie raz idą na rękę klientom, jeśli cena za lokal jest i tak już niższa od wskazanego przez BGK kwartalnego limitu. Podnoszą ją wtedy o równowartość miejsca postojowego. Dzięki temu osoby kupujące mieszkanie mogą dostać dofinansowanie również i do stanowiska na auto.

Na limity cenowe MDM jest jeszcze jeden sposób - wykończenie mieszkania. Mianowicie firmy deweloperskie mogą zaoferować jednostkę mieszkalną w cenie uprawniającej do ubiegania się o publiczną pomoc, jednocześnie odpowiednio "wyceniając" dodatkowe jej wykończenie.

Jak widać sposobów na obejście przepisów jest jak zwykle wiele. Osąd czy tak powinno być i czy warto je stosować pozostawiamy naszym czytelnikom.

 

Dział Analiz DOPOZNANIA.PL

    Devenir accro au Viagra | Sicherheit Ihr Viagra nicht geheim | Viagra voor vrouwen | Il Viagra può aiutarti | Quieres comprar Viagra