2 października, 2017Ważne i na temat

Mieszkanie na kredyt? Pamiętaj o nowej ustawie!

22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Celem ustawy jest wzmocnienie ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy o kredyt mieszkaniowy. Sprawdź co się zmieniło. 

22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Celem ustawy jest wzmocnienie ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy o kredyt mieszkaniowy. Liczne zmiany mają spowodować rozwój bardziej przejrzystego rynku, na którym asymetria informacyjna pomiędzy kredytodawcami, a ich klientami zostanie wyrównana. Co istotne, nowe prawo dotyczy tylko umów, które zostały zawarte po 22 lipca, klienci którzy zaciągnęli pożyczkę wcześniej objęci są dotychczasowymi przepisami. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dla nabywców planujących zakup nieruchomości na kredyt.

Formularz informacyjny na dobry początek
Dzięki zapisom ustawy okredycie hipotecznym łatwiej będzie podjąć ostateczną decyzję dotyczącą zobowiązania finansowego. Po wstępnej rozmowie na temat potrzeb i sytuacji klienta, bank lub pośrednik zobowiązany jest przedstawić formularz informacyjny dopasowany do profilu potencjalnego kredytobiorcy. Konspekt zawierać powinien wszystkie konieczne informacje, takie jak: opis kredytu czy zasady i terminy spłaty. Parametry zawarte w formularzu są wiążące przez 14 dni, jeżeli w tym czasie stawki zmienią się na niekorzyść klienta, nie są one obowiązujące. Z kolei jeżeli bank wprowadzi promocję, klient może  z niej skorzystać.

Kredyt bez dodatkowych produktów
Nowe prawo wprowadza także zakaz sprzedaży wiązanej. Oznacza to, że bank nie może skłaniać klienta do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny łączącej się z innymi produktami, takimi jak np. karta kredytowa. Obowiązkiem każdego banku będzie przedstawienie ofertykredytu hipotecznego bez dodatkowych opcji. Wyjątek stanowić będzie rachunek, którego jedynym przeznaczeniem jest gromadzenie środków na spłatę kredytu. Nadal dozwolony jest cross selling, czyli sprzedaż łączona. Po wejściu w życie nowych regulacji, klient ma prawo do otrzymania dwóch ofert – samego kredytu i kredytu z dodatkami. Po porównaniu dwóch propozycji będzie mógł wybrać korzystniejszy dla siebie wariant. Jednak jak już wspomnieliśmy nie może zostać do niczego zmuszony.

Szybsze decyzje kredytowe
Koniec z wielotygodniowym czekaniem na decyzję banku. Ustawa o kredycie hipotecznym zobowiązuje banki do wydania ostatecznej decyzji najpóźniej 21 dni od momentu złożenia dokumentów. Co ważne w przypadku odmowy przyznania kredytu, bank musi przedstawić uzasadnienie. Konsument ma prawo otrzymać szczegółowy opis konkretnych przyczyn odmowy.

Zakup nowego mieszkania na kredyt to jedna z ważniejszych decyzji w życiu, dlatego dobrze wszystko trzy razy przemyśleć. Nowe zasady dotyczące kredytów hipotecznych znacznie poprawiają sytuację klientów i dają im więcej czasu do namysłu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytobiorca ma 14 dni na podjęcie decyzji. Warto zauważyć, że w tym czasie bank nie ma prawa zmienić warunków. Dzięki temu można na spokojnie przeanalizować umowę, a także porównać oferty różnych kredytodawców. Co więcej, nawet po podpisaniu umowy konsument ma prawo do odstąpienia od niej. W tym przypadku również obowiązuje okres 14 dni. Po podjęciu takiej decyzji w terminie do 30 dni należy zwrócić bankowi wszystkie otrzymane pieniądze wraz z odsetkami za ten okres. Bank nie może pobrać z tego tytułu żadnej innej opłaty.

Kredyty walutowe
Ustawa o kredycie hipotecznym zawiera także zapis dotyczący ogólnego zakazu udzielania kredytów walutowych. Wyjątek stanowią klienci, którzy zarabiają bądź gromadzą oszczędności w obcej walucie. Dzięki temu w znaczącym stopniu zostanie ograniczone ryzyko związane ze zmianami kursowymi.

Nowe obowiązki dla pośredników
Zgodnie z zapisami nowej ustawy o kredycie hipotecznym pośrednictwem w udzielaniu kredytów mogą zajmować się jedynie certyfikowani pośrednicy lub ich agenci. Aby pełnić taką funkcją należy zdać egzamin państwowy na pośrednika hipotecznego. Do pośredniczenia uprawnia także wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze. Po uzyskaniu uprawnień KNF pośrednik otrzyma zezwolenie i zostanie wpisany do rejestru. Co ważne agent będzie mógł reprezentować tylko jednego pośrednika, a ten będzie w pełni za niego odpowiedzialny. To nie koniec zmian. Osoba korzystająca z usług pośrednika ma prawo uzyskać informację na temat jego wynagrodzenia wynikającego z tytułu zawarcia umowy kredytowej. Klient dowie się także czy pośrednik działa na rzecz jednego czy kilku kredytodawców.

Nie nabierzesz się na reklamę
Zmianie uległy także zasady reklamowania kredytów hipotecznych. Po wejściu w życie nowych przepisów reklamy muszą być jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe oraz widoczne. Obostrzenia dotyczą stosowania dwuznacznych sformułowań, które mogłyby zmylić klienta czy nieczytelnych czcionek, czyli tzw. drobnego druczku. Ponadto informacje o charakterze marketingowym nie mogą zakłócać precyzyjnego przekazania głównej treści. W reklamie musi pojawić się m.in.: wysokość, rodzaj i sposób obliczania stopy procentowej, całkowita kwota kredytu i kwota do zapłaty, informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej.

Problemy ze spłatą kredytu
Ustawa chroni kredytobiorców, którzy mają trudności z terminową spłatą kredytu. Zgodnie z nową regulacją bank zobowiązany jest przedstawić klientowi kilka propozycji restrukturyzacji zobowiązania. W pierwszym kroku konsument może skorzystać m.in. z czasowego zawieszenia płatności rat czy wydłużenia okresu spłaty. Jeżeli działania te nie przyniosą oczekiwanych efektów, klient ma prawo samodzielnej sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką na wolnym rynku. Dzięki temu nieruchomość uzyska wyższą cenę niż w przypadku postępowania egzekucyjnego. Osoby zmuszone do podjęcia tak radykalnego kroku będą miały pół roku na znalezienie nabywcy. Jeżeli mieszkanie zostanie sprzedane za kwotę wyższą niż zobowiązanie względem banku, reszta środków pozostanie do dyspozycji kredytobiorcy. Z kolei jeżeli wynegocjowana suma nie wystarczy na pokrycie zadłużenia, pozostała część może zostać podzielona na raty dostosowane do możliwości kredytobiorcy.

Wcześniejsza spłata kredytu
Nowa ustawa poprawia także sytuację konsumentów, którzy zdecydują się na wcześniejszą spłatę kredytu. Do tej pory warunki wcześniejszej spłaty były ustalane samodzielnie przez banki. Po wejściu w życie nowej regulacji banki mogą naliczać prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty zadłużenia jedynie w ciągu trzech lat od momentu zawarcia umowy. Później częściowa lub całościowa spłata zobowiązania będzie bezpłatna.

Jeżeli planujesz zakup nieruchomości przy wsparciu kredytu hipotecznego, już dziś poznaj aktualne oferty sprzedaży nowych mieszkań we Wrocławiu i okolicy i wybierz swoje idealne cztery kąty.