20 maja, 2015Porady

Nowe obowiązki dla banków udzielających kredyty hipoteczne

Zgodnie z założeniami do projektu ustawy regulującej udzielanie kredytów na finansowanie zakupu nieruchomości, przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów, banki będą zobowiązane do szczegółowego informowania o warunkach udzielanych kredytów.

Zgodnie z założeniami do projektu ustawy regulującej udzielanie kredytów na finansowanie zakupu nieruchomości, przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów, banki będą zobowiązane do szczegółowego informowania o warunkach udzielanych kredytów.

 

W szczególności ustawa nałoży na banki wiele obowiązków informacyjnych (powielając, ale i rozszerzając część rozwiązań znanych z rekomendacji KNF), gwarantujących zapewnienie konsumentowi wiedzy o warunkach kredytu, w tym wszelkich kosztach oraz zasadach jego spłaty. Co więcej, każdy pracownik zaangażowany w oferowanie kredytów hipotecznych będzie musiał przejść cykl szkoleń i testów. Zarazem ma być wynagradzany za wiedzę – jego uposażenie ma zależeć nie tylko od realizacji celów sprzedażowych, lecz również od jakości pracy, weryfikowanej m.in. na podstawie liczby reklamacji klientów.

 

Niemniej jednak, największe zmiany dotkną pośredników kredytowych.  Zgodnie z nowymi regulacjami pośrednicy będą musieli uzyskać licencję na prowadzenie działalności, sprostać restrykcyjnym wymogom kompetencyjnym (co zweryfikuje KNF, przeprowadzając egzaminy dla osób zarządzających firmami pośredniczącymi), a także ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

 

    

Katarzyna Skóra
Kancelaria Radcy Prawnego
Aleksandra Blumskiego
ul. Szewska 20/1
61-760 Poznań
tel. 61 8479 044
www.blumski.pl