26 czerwca, 2015MDM

Nowelizacja ustawy o MDM uchwalona

W czwartek odbyło się spotkanie posłów w sprawie rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”. Poparto ustawę o włączeniu do programu mieszkań z rynku wtórnego. Za ustawą opowiedziało się 403 posłów, 5 było przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

W czwartek odbyło się spotkanie posłów w sprawie rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”. Poparto ustawę o włączeniu do programu mieszkań z rynku wtórnego. Za ustawą opowiedziało się 403 posłów, 5 było przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

 

Do tej pory program MdM dotyczył rynku pierwotnego, oznacza to, że chcąc spełnić marzenie o własnym kącie w z pomocą programu, można było szukać tylko wśród nowych mieszkań od dewelopera. mieszkanie można było kupić tylko od dewelopera. Argumentem rządu w tej sprawie było to, że program ten ma nie tylko pomóc młodym ludziom w zakupie pierwszego mieszkania, lecz ma też na celu pobudzenie gospodarki poprzez zwiększenie inwestycji w budownictwie.

 

Następne poprawki, które w czwartek poparli posłowie to zmiana limitów MdM . Teraz na rynku wtórnym będą wynosiły 90% wskaźnika kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danej gminie, rząd chciał by było to 80%.

 

Doszło też do poprawki w Prawie budowlanym. Od 28 czerwca br. zmiana ta umożliwi realizacjęinwestycji mieszkaniowej bez wymogu uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie warunkowo, w oparciu o zgłoszenie budowy.

 

Kolejna zmiana, zatwierdzona przez komisję i Sejm dotyczy osób, które już skorzystały z programu MdM i przed upływem 5 lat od zakupu mieszkania - chcą je sprzedać. W takim przypadku, będą one musiały zwrócić dofinansowanie, które otrzymały od państwa do Funduszu Dopłat, lecz co ważne – przed przeniesieniem własności mieszkania.

 

Wprowadzone zmiany przyniosą korzyści dla przyszłych beneficjentów wychowujących dzieci. Dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci metraż mieszkania zwiększył się z 50 do 65m2 powierzchni mieszkaniowej, od której byłaby liczona dopłata do wkładu własnego. Zwiększono też wysokość dopłat MDM do 30% tzw. wartości odtworzeniowej mieszkania (było to 15%). Osoby i rodziny z dwójką dzieci będą otrzymywać dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 20% tej wartości (obecnie również jest to 15%).

 

Ponadto rodziny i osoby wychowujące co najmniej troje dzieci będą zwolnione z warunku pierwszego mieszkania. Dodatkowo nie będzie ich dotyczył limit wieku (dotychczas przynajmniej jeden z kupujących nie mógł mieć ukończonych 35 lat).

 

Następnym punktem, który poparli posłowie jest zwiększenie udziału w programie osób bez zdolności kredytowej, poprzez zniesienie zamkniętego katalogu osób mogących przystąpić do umowy kredytu w charakterze „dodatkowego kredytobiorcy”. Będą mogły to być dowolne osoby. Obecnie jeśli nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie ma zdolności kredytowej, to do umowy kredytu razem z nim przystąpić może najbliższa rodzina, jak rodzice czy rodzeństwo.

 

Zmiany umożliwią także objęcie programem przebudowanych lub zaadaptowanych budynków, strychów czy starych kamienic, poprzez dofinansowanie wkładu własnego na nabycie mieszkania, które powstało w wyniku przebudowy lub adaptacji.

 

Rząd aby przeciwdziałać nadużyciom w korzystaniu z dopłat, przewidział sankcje za dokonanie w ciągu 5 lat od kupna mieszkania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Jeśli kredytobiorca w ciągu 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu (w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie), będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego. Ma to zniechęcić osoby, które chcą zaciągnąć kredyt tylko po to, by skorzystać z programu MdM.