4 marca, 2015MDM

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy MDM

Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dzięki temu już od połowy 2015 roku przepisy ulegną zmianie na korzyść beneficjentów. Zaplanowane zmiany są efektem analizy dotychczasowego funkcjonowania projektu. Wszystko po to, aby dostosować program do realnych potrzeb klientów i sprawić, że udział w nim będzie łatwiejszy.  

Program Mieszkanie dla Młodych cieszył się w 2014 roku sporym zainteresowaniem. Potwierdzają to liczby. W ubiegłym roku do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło blisko 16 tys. wniosków, a w regionie Poznania i okolic zawarto ponad 2 tys. umów ze wsparciem programu. Łączna wartość dopłaty wyniosła ponad 366 mln zł.
 
Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dzięki temu już od połowy 2015 roku przepisy ulegną zmianie na korzyść beneficjentów. Zaplanowane zmiany są efektem analizy dotychczasowego funkcjonowania projektu. Wszystko po to, aby dostosować program do realnych potrzeb klientów i sprawić, że udział w nim będzie łatwiejszy.  
 
Czego dotyczą nowe przepisy?
 
Rodziny wielodzietne skorzystają najbardziej
Według danych z ubiegłego roku wśród beneficjentów programu przeważają małżeństwa i osoby bezdzietne, z kolei osoby posiadający trójkę dzieci stanowią najmniejszą część korzystających. Jednym ze skutków modyfikacji zasad programu MDM będzie wzmocnienie jego prorodzinnego oddziaływania. Wraz ze zmianą przepisów w przypadku małżeństw i osób z dwójką dzieci kwota wsparcia zostanie zwiększona do 20%, zaś rodziny z co najmniej trójką dzieci otrzymają dopłatę MDM w wysokości aż 30%. W obecnej sytuacji małżeństwa i osoby wychowujące potomstwo (niezależnie od ich liczby) mogą liczyć na pomoc w wysokości 15% wartości odtworzeniowej mieszkania. Co więcej po wejście w życie nowych zasad rodziny wielodzietne otrzymają dofinansowanie liczone od powierzchni mieszkania lub domu wynoszącej 65 m2 (obecnie jest to 50 m2). W praktyce oznacza to, że przy zakupie lokalu o metrażu np. 80 m2 dofinansowane zostanie 65 m2. 
 
Należy jednak pamiętać, że o wysokości dopłat decydują również limity MDM,których wielkość ogłaszana jest co kwartał przez wojewodów. 
 
MDM dla par
Sytuacja osób niemających wystarczającej zdolności kredytowej również ulegnie poprawie, dzięki rozszerzeniu katalogu tzw. „dodatkowych kredytobiorców”. Do tej pory do umowy kredytu mógł przystąpić tylko członek rodziny. Nowelizacja ustawy pozwoli na to dowolnej osobie. To dobra wiadomość dla narzeczeństw oraz ludzi żyjących w nieformalnych związkach, które dzięki dofinansowaniu w ramach MDM będą mogły spełnić marzenie nowym mieszkaniu.
 
Większy wybór mieszkań
Kolejną zmianą jest poszerzenie puli nieruchomości kwalifikujących się do MDM o inwestycje zrealizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Ponadto zostanie rozszerzony, budzący do tej pory kontrowersje, zapis o zakupie nowo wybudowanego mieszkania lub domu. Projekt ustawy postuluje, aby dopłata MDM obejmowała także nowe samodzielne lokale mieszkalne powstałe w wyniku przebudowy czy adaptacji.