Autor: Dopoznania.pl
30 sierpnia, 2022Porady

Samodzielny remont domu - wszystko o czym należy wiedzieć

Przyjmijmy do wiadomości tę prostą prawdę: w dużym zakresie możemy nasz dom wyremontować samodzielnie. Z czym wiąże się i jak powinien przebiegać samodzielny remont domu?

Zabieramy się za remont własnymi siłami

Przez samodzielny remont domu rozumiemy taki remont, który przeprowadzimy bez posiłkowania się usługami firmy remontowej. Remont mieszkania jest jednak przedsięwzięciem złożonym, a niektóre jego elementy wymagają wiedzy i umiejętności, które zdobywa się w specjalistycznych szkołach budowlanych. Jednakże prawda jest taka, że samodzielny remont domu jest znacznie tańszy, a większość przedsięwzięć remontowych możemy wykonać własnym sumptem.

Aby wykonać remont samodzielnie musimy mieć narzędzia, np. drabiny, koncepcję remontu, kosztorys, plan działań uwzględniający ich kolejność i stopień skomplikowania. Musimy być też przygotowani mentalnie na dość ciężką pracę fizyczną, w zależności od naszych celów remontowych. Warto zabezpieczyć przedmioty, które mogą ulec uszkodzeniu podczas remontu. Powinniśmy także posiadać odpowiednie narzędzia, strój, a przede wszystkim pozostawać w dobrym nastroju, ponieważ czymś radosnym jest przekształcanie na lepsze swojego miejsca życia.

Czy każdą czynność remontową zdołamy wykonać samodzielnie?

Odpowiedź na pytanie postawione w nagłówku, a więc pytanie o granice naszej samodzielności w przeprowadzaniu remontu, brzmi: nie. Absolutnie samodzielny remont pozostaje możliwy tylko wtedy, kiedy rodzaj zadań remontowych odpowiada poziomowi naszych kwalifikacji i tylko wtedy, gdy pewne zadania nie będą wymagały nakładu pracy wielu osób.

Warto więc przy planowaniu samodzielnego remontu odpowiedzieć sobie na pytanie: czy wszystkie z planowanych działań jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie? Jeśli nie, to zaczerpmy wiedzy w fachowych magazynach, być może konieczny będzie kontakt z wykwalifikowanymi specjalistami. Warto także porozumieć się ze znajomymi, którzy podobnie jak my mają doświadczenia remontowe.

Niemniej takie sprawy jak wymiana oświetlenia, montaż nowego sprzętu elektronicznego, malowanie ścian i wiele innych czynności - możemy wykonać zupełnie samodzielnie, a w ten sposób oszczędzimy wiele pieniędzy i będziemy szczęśliwi z realnego, bo osobistego wpływu na efekt remontu.

Korzyści płynące z samodzielnego remontowania domu

Główną korzyścią z remontu prowadzonego samodzielnie jest obywanie się bez ekipy remontowej, którą przecież należy opłacić, często sowicie. A więc oszczędności - samodzielny remont mieszkania jest tańszy. Ale to nie wszystko.

Jeżeli czuwamy nad sprawami naszego remontu od początku do końca i jesteśmy tego przedsięwzięcia szefami od A do Z, wtedy oczywiście uzyskujemy realny wpływ na wszystkie efekty, które remont ma przynieść. Ważne jest to, że nasze miejsce do życia urządzamy sami, zgodnie z własną wolą, począwszy od projektu remontu, poprzez zakup odpowiednich materiałów budowlanych, aż po realne prace zmierzające ku celowi. Wtedy wynik remontu, którym jest odnowiona przestrzeń domu, możemy przypisać wyłącznie sobie.

Zresztą konieczność zatrudniania ekipy remontowej nie występuje zawsze. Za to zawsze możemy dostarczyć sobie odpowiednią wiedzę, zakupić właściwe narzędzia, opracować autorskie metody wykonania prac - i przeprowadzić remont całkowicie samodzielnie. Nasza “samodzielność” i autonomia w wykonaniu remontu są wprost proporcjonalne do naszego zaangażowania.