8 stycznia, 2015MDM

Słownik kredytobiorcy

Nie daj się zaskoczyć, jeśli rozważasz kredyt hipoteczny na zakup mieszkania bądź domu.

Oto wykaz najważniejszych pojęć, które mogą okazać sie pomocne w drodze do zakupu mieszkania przy wsparciu kredytu hipotecznego.

 

%  %  %  %  %  %  % 

 

Wskaźnik LTV- używany podczas oceny ryzyka kredytowego współczynnik pomiędzy wysokością kredytu, a wartością zabezpieczenia tego kredytu,

 

Marża banku - składowa część oprocentowania kredytów, wartość jaką zarabia bank udzielając nam kredytu,

 

Opłaty okołokredytowe– są to prowizje oraz opłaty bankowe, które są wliczone w kredyt, dzielimy je na koszty bankowe oraz koszty pozabankowe. Wśród nich są: koszty ustanowienia hipoteki, spread walutowy, ubezpieczenie kredytu, podatek od czynności cywilno-prawnych, prowizja dla agencji nieruchomości, promesa kredytowa,

 

Spread walutowy- różnica pomiędzy kursem kupna waluty, a kursem jej sprzedaży,

 

Ubezpieczenie pomostowe– dzięki niemu bank zabezpiecza kredyt w momencie kiedy nie nastąpił prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej,

 

Promesa kredytowa- jest to przyrzeczenie wydane przez bank, że po spełnieniu określonych w promesie warunków zostanie nam udzielony kredyt,

 

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego– państwowa instytucja finansowa, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych takich ja MDM,

 

BIK –Biuro Informacji Kredytowej- instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków

,

Scoring kredytowy– metoda oceny kredytobiorcy. Zazwyczaj im więcej otrzymamy punktów tym posiadamy większą wiarygodność kredytową,

 

Rata malejąca annuitetowa– są to raty równej wielkości, które płacimy przez cały czas obowiązywania kredytu,

 

Transza– część przyznanego przez bank kredytu wypłacana kredytobiorcy w określonych terminach. Pozwala bankom kontrolować wykorzystanie środków z kredytu,

 

Rynek pierwotny– nowo wybudowane mieszkania, domy, osiedla przez inwestora,

 

Rynek wtórny- dotyczy zakupu nieruchomości od poprzedniego użytkownika tej nieruchomości,

 

Umowa kredytowa– łączy bank i osobę biorącą kredyt, określa prawa i obowiązki obu stron,

 

Zagospodarowanie przestrzenne - uwzględnia kwestię tego co można wybudować w danym miejscu. Uchwalany jest przez władze lokalne,

 

Wypis i wyrys z rejestru gruntów- rejestr publiczny danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących właścicieli nieruchomości, uzyskamy go w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym,

 

Prolongata- przedłużenie terminu ważności kredytu,

 

Księga wieczysta- służy ustaleniu stanu prawnego nieruchomości. Stanowi  urzędowy rejestr praw związanych z nieruchomością i zapewnia bezpieczeństwo zarówno obrotu nieruchomościami jak i kredytu hipotecznego,

 

Operat szacunkowy- opinia autorska rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Sporządzany tylko w formie pisemnej,

 

Cross-selling- technika handlowa polegająca na sprzedaży produktu lub usługi klientowi powiązanej z innym zakupem. Jej celem ma być zatrzymanie klienta i nie pozwolenie mu na przejście do konkurencji,

 

Zdolność kredytowa– zdolność potencjalnego kredytobiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie,

 

Hipoteka- forma zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela w postaci aktu notarialnego wpisanego do księgi wieczystej,

 

Oprocentowanie kredytu – parametr kosztu kredytu hipotecznego. Składa się z marży banku oraz stopy referencyjnej,

 

Stopa referencyjna- stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, jak również do dyskontowania pomocy,

 

Wkład własny– środki, które przy kredycie hipotecznym nabywca nieruchomości pokrywa z własnych oszczędności.

 

%  %  %  %  %  %  %  %  %  %