16 stycznia, 2015MDM

Ubiegasz się o dopłatę MDM? Sprawdź jakich dokumentów potrzebujesz.

Rynek kredytowy cieszy się wśród Polaków sporym zainteresowaniem. Potwierdzają to dane liczbowe - w 2014 roku udzielono 172 tys. kredytów. Na popularność kredytów mają wpływ programy takie jak Mieszkanie dla Młodych. Osoby korzystające z projektu otrzymują dopłaty do mieszkań, dzięki czemu spełnienie marzenia o własnych czterech kątach staje się łatwiejsze. Przy czym należy pamiętać, że wysokość dopłaty jest różna w zależności od regionu. Maksymalne wysokości dopłat dla Warszawy można sprawdzić tutaj. Jednak zanim odbierze się klucze do własnego „M” trzeba przejść przez cały proces składania dokumentów i weryfikacji zdolności kredytowej. Jakich dokumentów potrzebuje potencjalny kredytobiorca?

Rynek kredytowy cieszy się wśród Polaków sporym zainteresowaniem. Potwierdzają to dane liczbowe - w 2014 roku udzielono 172 tys. kredytów. Na popularność kredytów mają wpływ programy takie jak Mieszkanie dla Młodych. Osoby korzystające z projektu otrzymują dopłaty do mieszkań, dzięki czemu spełnienie marzenia o własnych czterech kątach staje się łatwiejsze. Przy czym należy pamiętać, że wysokość dopłaty jest różna w zależności od regionu. Maksymalne wysokości dopłat dla Warszawy można sprawdzić tutaj. Jednak zanim odbierze się klucze do własnego „M” trzeba przejść przez cały proces składania dokumentów i weryfikacji zdolności kredytowej. Jakich dokumentów potrzebuje potencjalny kredytobiorca?
 

Poza wnioskiem o dofinansowanie do mieszkania w MDM konieczne będą dokumenty wymagane przez bank. Jak tłumaczy Aleksander Blumski – ekspert naszego portalu – każdy bank posiada swój własny komplet dokumentów, co może skutkować tym, że składając wnioski w różnych instytucjach każdorazowo potrzebne będą inne rodzaje dokumentów.

 

Dokumenty dotyczące tożsamości oraz osiąganych dochodów

W pierwszej kolejności należy potwierdzić swoją tożsamość oraz wykazać wysokość osiąganych dochodów. Aby bank udzielił pożyczki, musi wiedzieć,  że kredytobiorca wykazuje tzw. ciągłość zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę konieczny będzie dokument potwierdzający wynagrodzenie za ostatnie 3 miesiące, natomiast osoby pracujące na umowa zlecenie lub umowę o dzieło muszą dostarczyć kopie umów z ostatnich 12 miesięcy, wraz z rachunkami oraz deklaracjami PIT za ostatni rok.

 

Dokumenty dotyczące prowadzenia własnej działalności

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zobligowane są do przedstawienia decyzji o nadaniu numeru NIP oraz REGON, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz deklaracji PIT za poprzedni rok.

 

Dokumenty związane z nieruchomością

Kolejnym typem wymaganych dokumentów są te związane z nieruchomością. W przypadku lokum zakupionego na rynku pierwotnym konieczna będzie umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego lub mieszkania. Ponadto należy wykazać, że osoby, które podpisały umowę przedwstępną w imieniu dewelopera lub spółdzielni są do tego rzeczywiście uprawnione. Innymi obligatoryjnymi dokumentami są: pozwolenie na budowę, odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym realizowana jest inwestycja oraz wypis z ewidencji rejestru gruntów, odnoszący się do działki, na której inwestycja jest prowadzona.
Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się wybrać mieszkanie spośród oferty rynku wtórnego potrzebować będzie następujących dokumentów: umowy przedwstępnej o nabyciu nieruchomości, wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzającego przeznaczenie działki na cele budowlane oraz potwierdzenia wniesienia lub posiadania wkładu własnego niezbędnego do zamknięcia transakcji.

 

Dokumenty umożliwiające uzyskanie dopłaty do mieszkań w MDM

Aby ubiegać się o dofinansowanie do mieszkania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych należy złożyć również odpowiedni wniosek o udzielenie dofinansowania. Program MDM związany jest z szeregiem wymagań stawianych potencjalnemu beneficjentowi jaki i samej nieruchomości. Rządowa pomoc udzielana jest tylko osobom do 35 roku życia, które nie posiadają ani nie posiadały w przeszłości własnego mieszkania czy domu. Starając się o dopłatę należy przedstawić dokumenty potwierdzające metraż i cenę lokalu za m2 oraz wykazać, że mieszkanie będzie wykorzystywane tylko do celów nabywcy oraz zostanie zasiedlone po raz pierwszy.
Innymi niezbędnymi dokumentami są: odpisy aktów z Urzędu Stanu Cywilnego, potwierdzające stan cywilny oraz odpisy aktów urodzenia (w przypadku posiadania dzieci), pisemne zobowiązanie do rozwiązania umowy najmu (w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu) i opuszczenia tego lokalu do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności do lokalu, który bierze udział w programieMDM.

 

Wykaz wszystkich wymaganych dokumentów dostępny jest na naszej stronie