26 maja, 2015Porady

Weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

9 marca 2015 roku weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków.

9 marca 2015 roku weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków.

 

Zgodnie z nowymi przepisami m.in. zlikwidowano obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego dla domów budowanych na własny użytek. Jest on natomiast wymagany od właścicieli, najemców, zarządców i osób posiadających spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu w przypadku sprzedaży, zbycia lub najmu budynku lub jego części. Zmienił się także sam zakres świadectw. Jednocześnie nowe przepisy wprowadzają okresowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz określają powołanie centralnego rejestru świadectw.

 

Co istotne z brzemienia przepisów nowej ustawy wynika, że sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zlecają: właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu), osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa) albo najemca. Nadmienić należy, iż właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest obowiązany do przekazania świadectwa nabywcy albo najemcy, w przypadku sprzedaży lub najmu budynku lub części budynku. W razie niewywiązania się z tego obowiązku, nabywcy lub najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa na koszt zbywcy albo wynajmującego.

 

 

Katarzyna Skóra
Kancelaria Radcy Prawnego
Aleksandra Blumskiego
ul. Szewska 20/1
61-760 Poznań
tel. 61 8479 044
www.blumski.pl