28 maja, 2016Ważne i na temat

Zmiany w ustawie deweloperskiej – kto straci i czy ktoś zyska?

Pomimo tego, że ustawa deweloperska była niedawno nowelizowana obecnie słychać głosy o potrzebie wprowadzenia dalszych jej zmian. Zmiany te mają przyczynić się przede wszystkim do lepszego zabezpieczenia interesów osób kupujących mieszkanie. 

Pomimo tego, że ustawa deweloperska była niedawno nowelizowana obecnie słychać głosy o potrzebie wprowadzenia dalszych jej zmian. Zmiany te mają przyczynić się przede wszystkim do lepszego zabezpieczenia interesów osób kupujących mieszkanie.

Kolejne zmiany

Kolejną nowelizację ustawy deweloperskiej zaproponował UOKIK. Główne założenia tej propozycji zostały podsumowane w tabeli poniżej.

 

Wybrane zmiany w Ustawie deweloperskiej proponowane przez UOKIK

Źródło: Opracowanie własne.

 

Warto skupić uwagę przede wszystkim na głównej i jednocześnie najbardziej krytykowanej zmianie w proponowanych przepisach, która dotyczy otwartych rachunków powierniczych. Wprowadzona kilka lat temu Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego popularnie zwaną deweloperską zakładała powstanie dwóch rodzajów rachunków powierniczych. W ramach rachunku zamkniętego środki wpłacone przez nabywców mieszkania są wypłacane deweloperowi dopiero po przekazaniu na nabywcę prawa własności do lokalu. Drugi rachunek, otwarty przewiduje jednak wypłacanie zgromadzonych środków po ukończeniu poszczególnych etapów realizacji budowy, co ważne - zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Nie trzeba posiadać wykształcenia prawniczego, aby stwierdzić, że większą popularnością wśród wrocławskich firm deweloperskich cieszą się rachunki otwarte. Proponowane przez UOKIK zmiany opierają się na założeniu, że takie zabezpieczenie jednak jest niewystarczające. Zakładają one wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w sytuacji korzystania z rachunku otwartego. Wymieniane są tutaj gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. W debacie publicznej pojawiają się głosy idące nawet o krok dalej stwierdzające, że rachunki otwarte powinny zostać całkowicie wyeliminowane.

Ile stracą Ci … co zyskają?

Ludowa mądrość mówi, że w przyrodzie nic nie ginie. Zwykle, aby ktoś mógł zyskać, ktoś musi stracić. Tak to już jest. Na postulowanych zmianach zyskać mają kupujący, których budowane mieszkanie i odkładane nieraz przez całe życie pieniądze będą bardziej bezpieczne. Stracą na pewno firmy deweloperskie. Deweloperzy będą bardziej, niż dotychczas uzależnieni od zewnętrznego finansowania. Aby móc budować trzeba będzie dysponować sporym własnym kapitałem i/lub nienaganną opinią w oczach banku. W praktyce proponowany projekt ustawy może niestety przyczynić się do wyeliminowania z rynku wielu mniejszych przedsiębiorstw. Firm, których po prostu nie stać na to, aby przez cały okres realizowania projektu żyć – nabywać grunt, prowadzić prace budowalne, płacić pracownikom, odprowadzać podatki – z kredytu. Nowe przepisy ustawy deweloperskiej oznaczają więc tak naprawdę dwie zmiany: mniejszą konkurencję wśród „producentów” mieszkań i wzrost kosztów ich działalności. Trudno bowiem uwierzyć, żeby instytucje finansowe przejęte losem deweloperów chciały rozdawać im wspomniane gwarancje za darmo. W prostej linii przełoży się to na zwyżkę cen nowych mieszkań i domów we Wrocławiu. Wyższe ceny tak czy owak będą musiały pokryć z własnej kieszeni osoby kupujące mieszkania, a więc Ci co mają na nowych przepisach zyskać …

Dział Analiz DOPOZNANIA.PL

    Devenir accro au Viagra | Sicherheit Ihr Viagra nicht geheim | Viagra voor vrouwen | Il Viagra può aiutarti | Quieres comprar Viagra