Używając wskaźnika myszki możesz zaznaczyć na

mapie (lewy przycisk myszy) interesujący Cię

obszar poszukiwań nowego lokum.

 

Po zatwierdzeniu zaznaczonego

obszaru (przycisk "Szukaj"),

otrzymasz wyniki w postaci

punktów na mapie oraz listy

inwestycji z podstawowym opisem.