Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście - Prasa


Wrocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” istnieje blisko 30 lat. W tym czasie wybudowała ponad dwadzieścia razy więcej mieszkań niż było to pierwotnie planowane. W pierwszym, założycielskim zebraniu członków spółdzielni, wzięło udział 38 osób. Pierwszy budynek - przy Łódzkiej/Wesołej, stanął w roku 1986.

Spółdzielnia rozwijała się zarówno w kwestii oddawanych mieszkań, jak i liczbie swoich członków. Pod koniec 1989 roku członkami spółdzielni było już w sumie 312 osób. Rosnąca liczba członków powoduje pierwsze istotne zmiany w statucie i funkcjonowaniu spółdzielni: doroczne walne zgromadzenie wszystkich członków zastąpione zostaje zgromadzeniem przedstawicieli grup członkowskich.

Dalsze zmiany zachodzą po roku 1990. Symboliczny wymiar ma wykreślenie ze statutu zapisu o organizacjach politycznych, które do tej pory mogły być członkami spółdzielni, podobnie jak osoby fizyczne i prawne. Wykreślony zostaje także zapis o obowiązku pracy członków przy budowie domów, w których otrzymać mieli mieszkania.

Spółdzielnia staje się w pełni samodzielnym podmiotem działającym na wolnym rynku.

Dostosowaniu do tych warunków służą również zmiany w sposobie zarządzania spółdzielnią. Kierując się potrzebą zwiększenia operatywności, dyspozycyjności i odpowiedzialności - rada nadzorcza powołuje w pełni profesjonalny, trzyosobowy zarząd, zastępując nim dotychczasowy, pięcioosobowy, w którym jednak czterej członkowie pełnili swoje funkcje społecznie.

Przez cały ten czas spółdzielnia buduje i oddaje do użytku następne budynki, stawiane już nie tylko w zabudowie plombowej. Dziś, po niemal 25 latach istnienia, SM „Śródmieście-Prasa” liczy ponad 1500 członków, posiada ponad 1200 mieszkań w 22 budynkach, a wartość jej całego majątku wynosi ponad 450 mln zł.

Wrocław, ul. Łódzka 19

50-521 Wrocław
dolnośląskie


Mapa inwestycji

Lista inwestycji

Relaks - Partynice - inwestycja wyprzedana

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście - Prasa

Wrocław, Krzyki , Ołtaszyn

Termin oddania:I kwartał 2024

Devenir accro au Viagra | Sicherheit Ihr Viagra nicht geheim | Viagra voor vrouwen | Il Viagra può aiutarti | Quieres comprar Viagra