Polityka prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu DOPOZNANIA.PL jest operator serwisu DOPOZNANIA.PL spółka cywilna Maja Blumska i Przemysław Fic ul. Wielka 21/3, 61-755 Poznań,
NIP: 7831692346 (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

DOPOZNANIA.PL spółka cywilna Maja Blumska i Przemysław Fic

Adres: ul. Wielka 21/3, 61-755 Poznań

e-mail: ado@dopoznania.pl

telefon:+48 536 871 640

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

pod adresem e-mail:ado@dopoznania.pl

pod numerem telefonu:+48 536 871 640

lub osobiście w siedzibie DOPOZNANIA.PL przy ul. Wielkiej 21/3, 61-755 Poznań

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela. 

 

Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Twoje dane osobowe pozyskujemy w związku  zawarciem umowy o świadczenie usług, na skutek złożonego przez Ciebie zapytania o nieruchomości prezentowane na stronie www.dopoznania.pl. Umowa o świadczenie usług zostaje również zawarta, gdy pozostawiasz swój numer telefonu z prośbą o kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty nieruchomości. Dane osobowe pozyskujemy również w czasie tragów mieszkaniowych i innych wydarzeń związanych z branżą mieszkaniową, jeśli udzielisz nam zgody na ich przetwarzanie. 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

Na rzecz użytkowników serwisu www.dopoznania.pl świadczymy różne usługi, w związku z czym przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO oraz przez różny czas. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Złożenie zapytania o konkretną ofertę nieruchomości na portalu www.dopoznania.pl  

Na portalu Dopoznania.pl istnieje możliwość złożenia zapytania o konkretną ofertę mieszkaniową. Na skutek złożonego zapytania, pomiędzy użytkownikiem portalu a Administratorem zostaje zawarta umowa świadczenia usług pośredniczenia przy przekazaniu danych osobowych użytkownika deweloperowi współpracującemu z Administratorem, w celu umożliwienia deweloperowi przedstawienia użytkownikowi oferty nieruchomości odpowiadającej kryteriom złożonego zapytania.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w złożonym zapytaniu: dane dotyczące poszukiwanej przez Ciebie nieruchomości, imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi pośredniczenia przy przekazaniu danych deweloperowi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane przez maksymalnych okres dwóch lat od dnia przesłania formularza do Administratora.

 

Złożenie zapytania grupowego o oferty nieruchomości na portalu www.dopoznania.pl 

Na portalu Dopoznania.pl istnieje możliwość złożenia zapytania o grupę ofert, wyselekcjonowaną według podanych przez Użytkownika kryteriów. Na skutek złożonego zapytania pomiędzy użytkownikiem portalu a Administratorem zostaje zawarta umowa pośredniczenia przy przekazaniu danych osobowych Użytkownika deweloperom współpracującym z Administratorem, w celu umożliwienia tym deweloperom przedstawienia użytkownikowi ofert nieruchomości odpowiadających kryteriom złożonego zapytania.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w złożonym zapytaniu: dane dotyczące poszukiwanej przez Ciebie nieruchomości, imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi pośredniczenia przy przekazaniu danych deweloperowi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane przez maksymalnych okres dwóch lat od dnia przesłania formularza do Administratora.

 

Prośba o kontakt telefoniczny  

Na portalu Dopoznania.pl istnieje możliwość złożenia prośby o kontakt telefoniczny ze strony dewelopera. Na skutek złożonej prośby, Administrator pośredniczy przy przekazaniu danych osobowych użytkownika deweloperom współpracującym z Administratorem, w celu umożliwienia tym deweloperom telefonicznego przedstawienia użytkownikowi oferty nieruchomości odpowiadających kryteriom wskazanym przy składaniu prośby o kontakt telefoniczny.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w prośbie o kontakt telefoniczny: dane dotyczące poszukiwanej przez Ciebie nieruchomości, imię, nazwisko oraz numer telefonu.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi kontaktu telefonicznego w sprawie oferty nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane przez maksymalnych okres dwóch lat od dnia przesłania formularza do Administratora.

 

Korzystanie ze Schowka

Administrator umożliwia użytkownikom gromadzenie danych o ofertach nieruchomości, które użytkownik oznaczył jako interesujące. Administrator świadczy na rzecz użytkowników usługę przesłania linku do zgromadzonych ofert za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez użytkownika adres. Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na przesłanie Twoich danych do Deweloperów współpracujących [LINK DO LISTY DEWELOPERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH] celem przedstawienia ich oferty.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu to znaczy imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

Podstawa prawna. Udzielona przez Ciebie zgoda na przesyłanie informacji marketingowych w postaci oferty nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na przesłanie Twoich danych do Deweloperów współpracujących [LINK DO LISTY DEWELOPERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH] celem przedstawienia ich oferty.

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. W każdym razie dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przesłania formularza Administratorowi.

 

Wysyłanie informacji marketingowych

Jeśli wyrazisz zgodę, Administrator będzie przesłał, na podany przez Ciebie adres e-mail, cykliczne wiadomości dotyczącą informacji marketingowych, zawierające informację o nowościach na rynku nieruchomości, poradach w zakresie poszukiwania lokum itp.  Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na przesłanie Twoich danych do Deweloperów współpracujących [LINK DO LISTY DEWELOPERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH] celem przedstawienia ich oferty.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zapisu tzn. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

Podstawa prawna. Udzielona przez Ciebie zgoda na przesyłanie informacji marketingowych – newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz udzielona przez Ciebie zgoda na przekazanie danych Deweloperom współpracującym [LINK DO LISTY DEWELOPERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH] (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. W każdym razie dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przesłania formularza Administratorowi.

 

Pobieranie treści ze strony Dopoznania.pl

Jeśli wyrazisz zgodę, Administrator umożliwi pobranie ze strony internetowej określonych treści (np. poradników, e-booków itp.). Dane zostaną udostępnione pod warunkiem, że pozostawisz nam swoje dane i wyrazisz zgodę na ich przekazanie Deweloperom współpracującym [LINK DO LISTY DEWELOPERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH]

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu pobrania danych obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

Podstawa prawna. Udzielona przez Ciebie zgoda na przesyłanie informacji marketingowych i na przekazanie danych Deweloperom współpracującym [LINK DO LISTY DEWELOPERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH]           (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. W każdym razie dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przesłania formularza Administratorowi.

 

Poszukiwanie oferty mieszkaniowej

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu „Tylko 3 kroki do wymarzonego mieszkania”, to znaczy: dane dotyczące interesującej Cię nieruchomości, imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawa prawna. Udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. W każdym razie dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przesłania formularza Administratorowi.

 

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu www.dopoznania.pl oraz ułatwienie korzystania z serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisie www.dopoznania.pl, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane przez czas wynikający z okresu przechowywania plików cookies [LINK DO POLITYKI PLIKÓW COOKIES]

 

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń Administratora wobec użytkownika portalu Dopoznania.pl. 

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w związku ze złożonymi zapytaniami, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy www.dopoznania.pl a Użytkownikami, opartych na rzetelności i lojalności.

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do udzielania odpowiedzi na zadane pytanie, nie dłużej niż przez dwa miesiące od dnia złożenia zapytania.   

 

W jaki sposób dopasowujemy oferty nieruchomości do złożonego przez Ciebie zapytania?

Dzięki korzystaniu z serwisu www.dopoznania.pl możesz znaleźć interesujące Cię lokum, najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb i preferencji.  Po złożonym przez Ciebie zapytaniu – o konkretną nieruchomość lub nieruchomości według podanych kryteriów albo prośby o kontakt telefoniczny – udostępniamy podane przez Ciebie dane współpracującym z serwisem www.dopoznania.pl deweloperom [LINK DO LISTY DEWELOPERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH]. W tych celach przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji złożenia zapytania lub prośby o kontakt telefoniczny. Przekazanie Twoich danych deweloperowi nie odbywa się automatycznie. W zależności od złożonego przez Ciebie zapytania, nasz pracownik wybiera dewelopera, którego nieruchomości najlepiej odpowiadają podanym przez Ciebie kryteriom. Następnie Twoje dane są przekazywane deweloperowi lub deweloperom.

 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu www.dopoznania.pl, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

Deweloperzy

Udostępniamy Twoje dane osobowe współpracującym z serwisem www.dopoznania.pl deweloperom [LINK DO LISTY DEWELOPERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH]. Do udostępnienia danych osobowych dochodzi w przypadku korzystania z usług: zapytanie indywidualne, zapytanie grupowe, prośba o kontakt telefoniczny oraz wyrażenia zgody w formularzu poszukiwania oferty mieszkaniowej. Deweloperzy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu www.dopoznania.pl. Dostawy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz użytkowników oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

Obsługa Administratora

Możemy przekazywać Twoje dane dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym).

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Unię Europejską.

 

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług za pośrednictwem serwisu www.dopoznania.pl (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne poprzez wskazanie „gwiazdki”. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:

 1. pod adresem e-mail:ado@dopoznania.pl,
 2. pod numerem telefonu:+48 536 871 640
 3. lub osobiście w siedzibie DOPOZNANIA.PL przy ul. Wielkiej 21/3, 61-755 Poznań.

 

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przewarzanie danych osobowych w celu przekazania ich deweloperom współpracującym z serwisem www.dopoznania.pl, jeśli jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić przesłanie Twoich danych deweloperowi.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu www.dopoznania.pl  oraz ułatwieniem korzystania z serwisu.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Polityka plików cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie www.dopoznania.pl wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony oraz wykorzystywanie plików cookies przez Dopoznania.pl s.c. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony (więcej informacji poniżej).

 1. Co to jest plik cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 1. W jakim celu strona internetowa  www.dopoznania.pl  korzysta z plików cookies?

Pliki cookies używane na stronie internetowej www.dopoznania.pl  umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronie. Stosujemy pliki cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny. Pliki cookies umożliwią również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

 1. Jakich plików cookies używamy?

Na stronie www.dopoznania.pl  mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowe,
 2. stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

 1. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej. 

 1. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.