Autor: Dopoznania.pl
29 września, 2021Porady

Alarm bezprzewodowy, zalety zastosowania

Jednym z pokutujących mitów dotyczących instalacji alarmowej jest przekonanie o wysokich nakładach sił i środków niezbędnych do realizacji inwestycji w bezpieczeństwo. Być może okablowanie mogłoby przysporzyć nieco pracy, lecz nie w przypadku alarmu bezprzewodowego.

 

 

Jak działa bezprzewodowy system alarmowy?

Poszczególne elementy systemów wykorzystują łączność opartą na sygnale radiowym. Zasilanie jest zewnętrzne i niezależne (z wyjątkiem centrali). Przyjmuje się, że baterie i akumulatorki zapewniają sprawność urządzeń nawet przez kilka lat.

Konfiguracja oraz sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji lub strony udostępnionej przez producenta alarmu bezprzewodowego. To na jego barkach spoczywa obowiązek skutecznego zabezpieczenia danych zapisywanych w chmurze.

Jako że wszystkie czujniki oraz sygnalizatory wizualne i akustyczne pozostają w kontakcie z centralą dzięki łączności radiowej, nie ma potrzeby montowania kosztownego okablowania.

Unika się w ten sposób ingerencji w strukturę materiałową ścian, nie też potrzeby malowania, szpachlowania i tym podobnych prac budowlanych. W wielu przypadkach użytkownicy dokonują montaży systemu we własnym zakresie.

Z tego powodu jest chętnie montowany na już istniejących budynkach.

Podstawowa struktura alarmu bezprzewodowego:

 • Czujniki ruchu;
 • Czujniki otwarcia drzwi i okien;
 • Czujniki dymu;
 • Czujniki gazu;
 • Sygnalizatory akustyczne i wizualne;
 • Manipulator;
 • Antena GSM;
 • Centrala systemu alarmowego.

W zależności od typu alarmu poszczególne składniki mogą się od siebie różnić. Warto jednak zapewnić sobie dobry alarm bezprzewodowy, który w przyszłości będzie można swobodnie modyfikować i dowolnie konfigurować. W tym celu należy nawiązać stałą współpracę z dostawcą, którego partnerami są renomowani producenci przewodnich marek.

Czujniki 

Tworzą skuteczną barierę w miejscach sprzyjających wtargnięciu na teren chroniony. Fale elektromagnetyczne lub ultradźwięki powracają do urządzenia na skutek odbicia od intruza, wywołując alarm.

Czujniki gazu oraz dymu stale analizują skład chemiczny powietrza, wychwytując groźne substancje, których pojawienie się natychmiast zostaje zasygnalizowane.

Sygnalizatory akustyczne i wizualne 

Bezprzewodowe sygnalizatory emitują sygnały w momencie pojawienia się zagrożenia. Warto dodać, iż sama ich obecność na fasadzie budynku skutecznie odstrasza osoby, którym obce są zasady współżycia społecznego. Pełnią zatem także funkcję prewencyjną, chroniąc dobytek przed zniszczeniem (wybicie szyby, wyłamanie zamka).

Manipulator 

Wyposażony w klawiaturę umożliwia wprowadzanie poleceń do systemu oraz uzbraja lub rozbraja alarm. Mimo że zabezpieczenie można kontrolować za pomocą aplikacji, manipulator w dalszym ciągu jest niezbędny w codziennym użytkowaniu.

Antena GSM 

Anteny wraz z modułami operują w standardowych technologiach wykorzystywanych przez operatorów telekomunikacyjnych. Zapewniają łączność, dzięki czemu informacje o zaistniałych zdarzeniach w obiekcie natychmiast są przekazywane w formie komunikatów kierowanych do osób kompetentnych.

Centrala systemu alarmowego

Steruje pracą całego systemu. Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem, odbierając wszystkie sygnały pochodzące z elementów składowych instalacji alarmowej. Dotyczy to nie tylko tego, co dzieje się na obiekcie, lecz także funkcją centrali jest kontrola stanu urządzeń składowych. Uszkodzenie któregokolwiek jest sygnalizowane do operatora oraz właściciela obiektu.

Alarm bezprzewodowy, korzyści

Bezprzewodowe systemy alarmowe stale podlegają technologicznej ewolucji. Ich możliwości osiągają coraz wyższy poziom, mimo że ceny nie ulegają zmianie. To wspaniała wiadomość, ponieważ wraz ze wzrostem liczby urządzeń wzrasta też poczucie bezpieczeństwa. Dotyczy to wszystkich, bez wyjątku.

Alarm bezprzewodowy służy ochronie zarówno małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Strzeże prywatności mieszkańców metropolii i wiosek, jest już stałym elementem krajobrazu.

Główne zalety montażu alarmu bezprzewodowego:

 • Łatwość instalacji;
 • Prostota obsługi;
 • Dostęp do nowego sprzętu (profesjonalny dostawca);
 • Intuicyjna konfiguracja;
 • Możliwość rozbudowy systemu;
 • Zdalne sterowanie;
 • Powiadomienia GSM;
 • Stały kontakt z firmą ochroniarską;
 • Skuteczność;
 • Bezpieczeństwo danych w chmurze;
 • Trwałość (dotyczy renomowanych producentów).

Alarmy bezprzewodowe z uwagi na prostą obsługę spełnią swoje funkcje wyśmienicie w domach, których mieszkańcy nie czują się dobrze w towarzystwie skomplikowanych urządzeń. Sprzęt można podarować rodzicom lub dziadkom. Nie ma też obawy, iż dzieci nie wejdą bezpiecznie do domu.

Dodatkowa rozbudowa powiększy zakres ochrony mienia na wypadek pożaru, wichury czy powodzi. Wszystko, co dzieje się na terenie chronionym natychmiast zostanie wychwycone przez odpowiednie mechanizmy.

Czujnik wibracyjny z taką samą skutecznością poinformuje właściciela o próbie wyważenia drzwi, jak i wybiciu szyby w trakcie silnych podmuchów wiatru.

Instalując bezprzewodowy system alarmowy, ma się pewność, że w każdym przypadku mienie, zdrowie, a nawet życie jest skutecznie chronione.