Autor: Dopoznania.pl
30 listopada, 2023Porady

Kredyt na budowę domu – na czym polega? Wszystko, co musisz wiedzieć!

Budowa własnego domu to nie tylko emocjonujący, ale również bardzo skomplikowany proces. Z dodatkowymi wyzwaniami będą musiały liczyć się osoby, które finansują ją przy użyciu kredytu na budowę domu. Poniżej zapoznasz się z najważniejszymi informacjami na jego temat!

Jak wygląda kredyt na budowę domu?

Budowa własnego domu to oczywiście bardzo duży wydatek, a wzrost cen materiałów i robót budowlanych sprawia, że osoby marzące o własnych czterech kątach muszą przygotować się jeszcze lepiej do tego procesu. Wiele z nich sięga po kredyt hipoteczny na budowę domu. To szczególny produkt.

Z jednej strony pod względem warunków finansowych nie różni się od innych kredytów mieszkaniowych: koszty będą więc takie same jak w przypadku kredytu, którego celem będzie np. zakup już istniejącego domu czy mieszkania. Procedura poprzedzająca wydanie decyzji kredytowej będzie się prezentować jednak nieco inaczej.

Przede wszystkim konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów pozwalających na ocenę całego przedsięwzięcia. Potencjalne błędy mogą uniemożliwić uzyskanie kredytu lub znacząco utrudnić realizację inwestycji.

Do kredytu na budowę domu trzeba się dobrze przygotować

Oczywiście nie oznacza to, że budowa domu na kredyt nie jest dobrym rozwiązaniem. Wręcz przeciwnie. Na pewno wymaga jednak jeszcze lepszego przygotowania niż w przypadku standardowych kredytów mieszkaniowych. Wyczerpujące informacje o kredycie na budowę domu znajdziesz tutaj: https://blogkredytowy.pl/kredyt-na-budowe-domu/.

Doświadczony ekspert kredytowy dzieli się na niej swoją wiedzą. Dobrym rozwiązaniem będą również konsultacje z doradcą. Pomoże Ci wybrać najkorzystniejszy produkt, co przełoży się na oszczędności, a także skompletować wszystkie wymagane dokumenty. Wsparcie na wszystkich etapach procedury jest niezwykle ważne, pozwoli Ci zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale również czas.

Co z wkładem własnym przy budowie domu?

Oczywiście również w przypadku kredytu na budowę domu kredytobiorca jest zobowiązany do wniesienia określonego wkładu własnego – w zależności od instytucji to minimum 10% lub 20% całkowitej kwoty kredytu, ale oczywiście im wyższy wkład własny, tym lepsze warunki można uzyskać. Ale w tym przypadku wkładu własnego nie wnosisz w formie pieniężnej.

W tym charakterze możesz zakwalifikować m.in. wartość działki budowlanej, na której powstanie dom, oraz na przykład zakupionych do tej pory materiałów budowlanych czy opłaconych i odpowiednio udokumentowanych robót. Uzyskanie kredytu na działkę i budowę domu może być zdecydowanie trudniejsze, więc znalezienie odpowiedniej ziemi odgrywa decydującą rolę.

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne?

Jak wspomnieliśmy, uzyskanie kredytu na budowę domu jest nieco bardziej skomplikowane niż wnioskowanie o standardowy kredyt mieszkaniowy. Przede wszystkim na kredytobiorcy spoczywa obowiązek dostarczenia większej liczby dokumentów, nie możesz zapomnieć m.in. o:

  • Akcie notarialnym dokumentującym zakup lub uzyskanie działki,
  • Pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu rozpoczęcia budowy,
  • Wypisie i wyrysie z rejestru gruntów, wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy warunków zabudowy,
  • Dzienniku budowy,
  • Kosztorysie budowlanym i harmonogramie prac budowlanych zgodnymi z formularzami banku,
  • Projekcie budowlanym,
  • Operacie szacunkowym.

Wyjątkowo ważną rolę odgrywa zwłaszcza kosztorys budowy i harmonogram prac budowlanych. To one będą decydować o wysokości środków, jakie uzyskasz oraz sposobie ich wypłaty. Kredyt hipoteczny na budowę domu jest wypłacany w transzach, wobec czego przed zwolnieniem kolejnej puli środków konieczne będzie udokumentowanie ukończenia wskazanego w planie etapu robót.

    Devenir accro au Viagra | Sicherheit Ihr Viagra nicht geheim | Viagra voor vrouwen | Il Viagra può aiutarti | Quieres comprar Viagra