19 lipca, 2016Ważne i na temat

Co zmieni Ustawa o kredycie hipotecznym?

W cieniu prac nad programem rozwoju budownictwa mieszkaniowego w kuluarach rządowych gabinetów trwają prace nad przepisami Ustawy o kredycie hipotecznym. O tej ostatniej Ustawie mówi się niewiele, choć może mieć ona nie mniejsze znaczenie dla przyszłości polskiego rynku mieszkaniowego. Poniżej przedstawiamy jej główne założenia.

W cieniu prac nad programem rozwoju budownictwa mieszkaniowego w kuluarach rządowych gabinetów trwają prace nad przepisami Ustawy o kredycie hipotecznym. O tej ostatniej Ustawie mówi się niewiele, choć może mieć ona nie mniejsze znaczenie dla przyszłości polskiego rynku mieszkaniowego. Poniżej przedstawiamy jej główne założenia.

Wprowadzenie nowych regulacji wynika z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze z formalnego punktu widzenia Ustawa ma za zadanie wdrożenie w Polsce unijnej dyrektywy mówiącej o poprawie położenia konsumentów zaciągających zobowiązania kredytowe na cele mieszkaniowe. Po drugie, jak to zwykle bywa służyć ma całościowemu uregulowaniu różnych kwestii związanych z kredytami mieszkaniowymi. Dzięki nowym przepisom przeciętny Kowalski przekraczając wrota banku ma czuć się pewniej, a przede wszystkim ma mniej obawiać się o stan swojego portfela. W naszym przekonaniu część proponowanych przepisów w rzeczywisty sposób wpłynie na poprawę położenia kredytobiorców w relacjach z bankami. Część jednak może wydawać się nieco zbyt daleko idąca, aby nie powiedzieć kontrowersyjna. Ostateczną ocenę poniższych propozycji przepisów pozostawiamy naszym czytelnikom.

 

Podsumowanie wybranych zmian przewidzianych w Ustawie o kredycie hipotecznym

 

Koniec z walutami
Nowy projekt zmienia podejście instytucji publicznych do kredytów w walutach obcych. Zmienia, ale tylko formalnie. Będą one mogły być udzielane jedynie, gdy kredytobiorca udowodni, że uzyskiwane przez niego dochody są denominowane w tej samej walucie. W innym razie klient będzie musiał obejść się smakiem, kredytu w walucie nie dostanie (wyjątkiem będą osoby o bardzo wysokich dochodach). Stanowi to w rzeczywistości usankcjonowanie bieżącego stanu rzeczy. Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego obecnie praktycznie wyeliminowały z rynku zobowiązania w innych walutach, poza polskim złotym. Jednak dopiero zapisy nowej Ustawy zamkną tą kwestię od strony prawnej.

Sprzedaż wiązana do lamusa
Jedną z głównych zmian stanowi również zakaz tzw. sprzedaży wiązanej. Dzięki temu bank nie będzie mógł jak to do tej pory nieraz bywało, uzależniać wysokości marży, a niekiedy nawet i samej decyzji o przyznaniu kredytu od zakupu dodatkowych produktów bankowych. Większość kredytobiorców doskonale zna tą sytuację z autopsji. Dobry przykład stanowi w tym przypadku otwarcie RORu i zobowiązanie się do przelewania na niego wynagrodzenia. Od tego bowiem większość instytucji finansowych uzależnia rozpoczęcie rozmowy o obniżce marży zobowiązania kredytowego. Zgodnie z proponowanym przepisami bank będzie mógł nadal wymagać założenia rachunku osobistego, jednakże taki rachunek będzie musiał być bezpłatny i służyć tylko do obsługi kredytu. Co ważne instytucja finansowa będzie mogła nadal obowiązkowo wymagać dodatkowego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych.

Zakaz dla banków
W przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie Ustawy znalazły się również zapisy zakazujące uzależnienia wynagrodzenia pracownika oceniającego zdolność kredytową klientów od liczby zaakceptowanych wniosków. Choć intencje walki z pokusą tzw. hazardu moralnego wydają się szlachetne, to należy w tym miejscu zadać sobie pytanie czy takie przepisy nie wnikają zbyt głęboko w wewnętrzne kompetencje banków i firm pożyczkowych.

Tańsza wcześniejsza spłata
Osoby, które będą chciały wcześniej spłacić zaciągnięty kredyt również skorzystają na nowych przepisach. Dzisiaj banki każą sobie słono płacić za taką możliwość, zwłaszcza w ciągu kilku pierwszych lat trwania umowy. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów bank będzie mógł za taką dyspozycję pobrać prowizję nie wyższą od wysokości rocznych odsetek naliczonych w sytuacji, gdyby kredyt został spłacony w normalnym terminie.

Restrukturyzacja długu
Dla większości kredytobiorców najważniejsze będą jednak przepisy dotyczące restrukturyzacji długu. Każdy kredytobiorca biorąc na swoje barki zobowiązanie na długie lata najbardziej obawia się sytuacji, gdy z jakichś względów nie będzie mógł zapłacić kolejnej raty kredytu za nowe mieszkanie. Projekt Ustawy mówi, iż przed przystąpieniem do działań egzekucyjnych instytucja finansowa będzie wówczas musiała przedstawić propozycje restrukturyzacji długu. Wymieniana jest tutaj możliwość czasowego zawieszenia spłaty lub wydłużenie okresu kredytowania. Dodatkowo bank będzie miał obowiązek powiadomić klienta mającego problemy z spłacaniem rat o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zobowiązania. Gdy taki wniosek nie zostanie złożony lub zostanie odrzucony klient będzie miał pół roku na sprzedanie kredytowanego mieszkania. Dopiero wówczas będą mogły być podejmowane inne środki w celu odzyskania kapitału. Gdy kwota pozyskana ze sprzedaży nieruchomości nie wystarczy na pokrycie całego zadłużenia, reszta zostanie rozłożona na raty z uwzględnieniem sytuacji kredytobiorcy.

 

Dział Analiz DOPOZNANIA.PL