Autor: Admin
30 czerwca, 2011Porady

Kupujemy mieszkanie z głową

W gorączce kupna mieszkania ostrożność i rozwaga przy zawieraniu umów z deweloperami na pewno wyjdzie nam na dobre. Emocje towarzyszące nabyciu własnego M są już wystarczająco silne, by podnosić sobie jeszcze ciśnienie podpisaniem niekorzystnych dla nas zobowiązań wobec dewelopera. Jak więc spokojnie przejść przez formalny etap jednego z najważniejszych zakupów w naszym życiu?

W gorączce kupna mieszkania ostrożność i rozwaga przy zawieraniu umów z deweloperami na pewno wyjdzie nam na dobre. Emocje towarzyszące nabyciu własnego M są już wystarczająco silne, by podnosić sobie jeszcze ciśnienie podpisaniem niekorzystnych dla nas zobowiązań wobec dewelopera. Jak więc spokojnie przejść przez formalny etap jednego z najważniejszych zakupów w naszym życiu?

 

 

Prześwietlamy dewelopera

 

Zanim zdecydujemy się na kupno konkretnego mieszkania, przyjrzyjmy się koniecznie  deweloperowi, z którym będziemy podpisywać umowę. Od czego zacząć?

 

Prześledźmy historię zrealizowanych przez niego inwestycji, jeśli ma on ich na swoim koncie już kilka, możemy potraktować go jako doświadczoną i stabilną firmę. Jednak na tym nie poprzestawajmy! Oceńmy jakość tych inwestycji udając się na ich miejsce: przyglądając się bacznym okiem wzniesionym przez niego budynkom, zbierając opinie osób tam mieszkających. Przeczeszmy Internet w poszukiwaniu informacji, komentarzy na forach, zajrzyjmy do prasy branżowej. Sprawdźmy, czy inwestor należy np. do Polskiego Związku Firm Deweloperskich, którego członkowie dbają o wysoki standard relacji klient-deweloper, stawiając m.in. na klarowne warunki umów.

 

Wiele przydatnych informacji uzyskamy w urzędach, np. na podstawie odpisu z rejestru handlowego KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej poznamy historię firmy, zaświadczenia z urzędu skarbowego lub ZUS-u powiedzą nam, czy przypadkiem dany deweloper nie pozostaje w stanie upadłości, sprawdźmy również, czy nie widnieje on w Krajowym Rejestrze Długów. Poprośmy dewelopera o aktualny odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym ma powstać interesująca nas inwestycja – w przypadku, gdy nieruchomość jest obciążona hipoteką, deweloper musi zobowiązać się do jej spłacenia przed przekazaniem mieszkania klientowi. Prześledźmy też plan zagospodarowania terenu – powie nam o tym, czy w przyszłości „grozi” nam sąsiedztwo zakładu produkcyjnego, bądź drogi szybkiego ruchu.

 

 

Podpisujemy umowę

 

Na drodze do zasiedlenia mieszkania, czeka nas jeszcze bardzo ważny etap formalny – podpisanie umowy przedwstępnej oraz przyrzeczonej (ostatecznej). Warto zweryfikować je pod kątem ewentualnych zapisów sprzecznych z postanowieniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ich spis znajdziesz na stronie: www.uokik.gov.pl). Pamiętajmy, że przed jej podpisaniem, mamy prawo negocjować warunki. Na mocy Kodeksu Cywilnego, w umowie przedwstępnej muszą się znaleźć postanowienia, które zostaną zawarte w umowie ostatecznej. Wspomniany już wcześniej PZFD opracował Katalog Zasad Umowy Deweloperskiej i zgodnie z nim, umowa powinna zawierać m.in. takie elementy, jak: strony umowy, określenie przedmiotu umowy (stan prawny nieruchomości, dokładny opis lokalu), zobowiązania stron (zamiar kupna/sprzedaży, terminowe obustronne wywiązywanie się z obowiązków), informacja o kosztach dodatkowych, cena nieruchomości, termin zakończenia prac i przeniesienia praw własności do lokalu, harmonogram płatności, dodatkowe postanowienia.

 

Nie bez znaczenia jest również charakter umowy przedwstępnej. Jeśli decydujemy się na podpisanie jej w formie notarialnej, możemy czuć się bezpieczniejsi, ponieważ w przypadku niewłaściwego dopełnienia przez dewelopera warunków umowy (wadliwego lub niezgodnego z jej postanowieniami), mamy prawo wnioskować do sądu o powierzenie dalszej realizacji umowy innemu wykonawcy na koszt dewelopera. Przy umowie cywilnoprawnej, możemy jedynie ubiegać się o naprawienie szkody, pozostając bez mieszkania i z kredytem do spłacenia.

 

Status właściciela mieszkania otrzymujemy z chwilą podpisania umowy ostatecznej, która mówi o przeniesieniu praw własności lokalu i musi mieć formę aktu notarialnego. Jakie informacje powinny się w niej znaleźć? Data i miejsce sporządzenia aktu notarialnego, dane właściciela nieruchomości, cena mieszkania i potwierdzenie jego kupna oraz wniosek do sądu o założenie Księgi Wieczystej i wpisanie nowych właścicieli. 

 

Nabycie mieszkania różni się znacznie od codziennych zakupów, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, jest znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne. Przypomina raczej proces, a nawet pewien projekt, który wymaga wielu przemyślanych decyzji, konsultacji, a niekiedy nieprzespanych nocy. Korzystając z porad specjalistów, na pewno oszczędzimy czas i nerwy, a zakup lokum okaże się trafnym wyborem.