Autor: Dopoznania.pl
8 września, 2021Newsy

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.

  • W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Lokum Deweloper osiągnęła 158,7 mln zł przychodu i 59,3 mln zł zysku brutto ze sprzedaży
  • Zysk netto wyniósł 34,5 mln zł
  • W ciągu dwóch pierwszych kwartałów w wyniku zostało rozpoznanych 305 lokali

W pierwszej połowie 2021 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała przychód w wysokości 158,7 mln zł, w porównaniu do 108,1 mln zł w analogicznym okresie roku 2020, co oznacza wzrost o 46,8% r/r. Zysk netto wyniósł 34,5 mln zł wobec 20,8 mln zł w roku ubiegłym (+65,5% r/r). Wygenerowana przez Lokum Deweloper marża brutto na sprzedaży wyniosła 37,3% (+3,4 p.p. r/r). Rentowność netto w raportowanym okresie osiągnęła poziom 21,7% (+2,4 p.p. r/r), ROE – 8,5%, a ROA – 4,4%. W pierwszym półroczu w wyniku rozpoznanych zostało 305 lokali i podpisano 379 umów deweloperskich i przedwstępnych. Według stanu na 30 czerwca br. 66 lokali było objętych umowami rezerwacyjnymi. 

– Wynik finansowy pierwszego półrocza jest pochodną liczby przekazanych lokali w tym okresie. 305 rozpoznanych w wyniku mieszkań znajdowało się w oddanych do użytkowania wiosną kolejnych etapach inwestycji Lokum Vista i Lokum Siesta w Krakowie oraz w gotowych realizacjach wrocławskich, takich jak Lokum Vena czy Lokum Villa Nova – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper S.A.
– Wypracowane wyniki finansowe w I półroczu są satysfakcjonujące, a biorąc pod uwagę tempo sprzedaży szacujemy, że w całym 2021 roku możliwe jest rozpoznanie około 700 lokali. Niestety jednak ze względu na przedłużające się procedury administracyjne musieliśmy opóźnić wprowadzenie do oferty części projektów– dodaje prezes Kuźniar.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. Lokum Deweloper rozpoczął budowę 3 projektów na 369 lokali: I i II etapu Lokum Verde na Zakrzowie we Wrocławiu oraz etapu IIIa osiedla Lokum Vista na Podgórzu Duchackim w Krakowie. W tym czasie uzupełniono ofertę o 260 mieszkań w inwestycjach wrocławskich i krakowskich.

W marcu br. Grupa wyemitowała obligacje serii H o wartości 100 mln zł w celu spłaty zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych obligacji serii E. Obligacje te zostały przedterminowo wykupione do końca marca br. W obrocie na rynku giełdowym znajdują się także obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł oraz obligacje serii G o wartości 35 mln zł.

Lokum Deweloper zdecydował o przeznaczeniu części zysku wypracowanego w 2020 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 zł na każdą akcję.

Ponadto na początku lipca br. Grupa Lokum Deweloper nabyła nieruchomość przy ul. Lothara Herbsta na Sołtysowicach we Wrocławiu, na której planuje realizację inwestycji Lokum la Vida z 330 lokalami.