8 stycznia, 2015MDM

Dokumenty potrzebne do uzyskania dopłaty do mieszkań w Programie MDM

Proces ubiegania się o kredyt w ramach dofinansowania do mieszkania w MDM wymaga złożenia wielu dokumentów.

 

Proces ubiegania się o kredyt w ramach dofinansowania do mieszkania w MDM wymaga od nas złożenia wielu dokumentów. Poniżej prezentujemy rozpiskę, która powinna ułatwić nam zebranie całej dokumentacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz dokumentów potrzebnych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych:

 

 • Oświadczenie, że nigdy nie byliśmy posiadaczami nieruchomości,
 • Umowa przedwstępna z deweloperem,
 • Dokumenty, które potwierdzają metraż oraz cenę mieszkania za m2,
 • Pisemnego zobowiązania (w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu) do rozwiązania umowy najmu i opuszczenia tego lokalu do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności do lokalu, który bierze udział w programie MdM,
 • Oświadczenie, że mieszkanie będziemy wykorzystywać tylko do własnych celów mieszkaniowych,
 • Odpisy aktów z urzędu stanu cywilnego, które potwierdza nasz stan cywilny oraz w przypadku posiadania dzieci odpisy aktów urodzenia,
 • Oświadczenie, że nie mamy ukończonych 35 lat,
 • Oświadczenie, że mieszkanie zostanie zasiedlone po raz pierwszy.

 

Pozostałe dokumenty w procesie kredytowym wymagane przez banki:

 

 • Dokumenty potwierdzające naszą tożsamość,
 • W przypadku umowy o pracę dokument potwierdzający wysokość otrzymywanego wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące,
 • W przypadku umowy zlecenie lub o dzieło konieczne może okazać się dostarczenie kopii umów z ostatnich  12 miesięcy, wraz z rachunkami oraz deklaracji PIT za ostatni rok,
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo muszą dostarczyć: przedstawienie danych rejestrowych działalności, zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także formularz PIT dotyczący dochodu osiągniętego w ostatnim roku,
 • Bank może poprosić nas o wyciągi z naszego konta lub z rachunku karty kredytowej, jeżeli takową posiadamy,
 • Odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym realizowana jest inwestycja,
 • Wypis z ewidencji rejestru gruntów, dotyczący działki, na której prowadzona jest inwestycja,
 • Pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd, jeśli budowa została już zakończona;
 • Dokumenty dotyczące spłacanych przez nas zobowiązań,
 • Wniosek o otrzymanie dopłaty do wkładu własnego wraz z wnioskiem kredytowym do wybranego banku.

 

Każdy bank posiada swoją procedurę przyznawania kredytu, stąd rodzaj dokumentów może różnić się w zależności od banku u którego zamierzamy starać się o kredyt. Czas oczekiwania na decyzję kredytową wynosi od 1 do 2 miesięcy.

 

 

Zobacz nowe mieszkania w ofercie MDM w Poznaniu i okolicach 

 

Zobacz nowe domy w ofercie MDM w Poznaniu i okolicach